Koszty

Generalnie kosztem uzyskania przychodu jest każdy wydatek, który służy do uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu oraz nie znajduje się w katalogu wyłączającym (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie jest możliwe jednoznaczne założenie, że taki, czy  inny wydatek może być u danego przedsiębiorcy zaliczony do kosztów podatkowych. Każdorazowo zależy to od prowadzonej przez danego przedsiębiorce działalności. Należy również mieć na uwadze, że od niektórych, najczęściej większych zakupów kosztem uzyskania przychodu jest odpis amortyzacyjny (więcej w zakładce PIT/Amortyzacja).

Należy zauważyć, że część ponoszonych wydatków, pomimo ich związku z przychodami, nie może być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Do takich wydatków należą te, które związane są z reprezentacją lub zaspokajaniem potrzeb osobistych: ubranie, pożywienie, czy restauracje. Wykazanie związków wspomnianych wydatków z prowadzoną przez Samozatrudnionych działalnością gospodarczą jest kłopotliwe i często nie znajduje uznania organów podatkowych podczas kontroli.