Blog

Kosztem uzyskania przychodów wielu Samozatrudnionych są raty z tytułu leasingu operacyjnego samochodów osobowych. W momencie zakończenia leasingu, auto można najczęściej za symboliczną kwotę wykupić i dalej używać w ramach działalności...

Wielu Samozatrudnionych spotyka się z początkowym brakiem lokalu, w którym mogliby prowadzić działalność. Często, w celu zmniejszenia początkowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Samozatrudnieni decydują się na prowadzenie działalności w lokalu...

Nie pozostawia żadnych wątpliwości, że największe obciążenia podatkowe generuje w działalności gospodarczej samozatrudnionych podatek VAT. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim do wielu kosztów jakie ponosi samozatrudniony podatek...