Kalkulacja – czy warto?

Pomijając często czysto akademickie dywagacje dotyczące wad i zalet samozatrudnienia, trudno nie zgodzić się z niezaprzeczalnym faktem, że podstawą istnienia tej instytucji są niższe podatki, niż w przypadku pracy na etacie. W poniższym wpisie postaram się krok po kroku pomóc obliczyć i porównać obciążenia fiskalne w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pracy na etacie na podstawie tych samych kosztów pracy.


  1. ETAT


Finansowe korzyści związane ze zmianą umowy o pracę na umowę o współpracy lub umowę o świadczenie usług (tj. na Samozatrudnienie) można zobrazować na przykładzie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Według przykładowych danych GUS za 2012 rok przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.728 zł brutto.


Kwota brutto nie jest jednak pełną kwotą jaką ponosi pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika. Koszt pracy stanowią także m.in. ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawcę, składki na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, czy ubezpieczenie wypadkowe.


W konsekwencji koszt pracy, tj. łączna kwota jaką pracodawca ponosi w związku z zatrudnieniem pracownika wynosi w przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (dla przypomnienia 3.728 zł brutto) – 4492  zł. Z powyższej kwoty pracownik „do ręki” otrzymuje jedynie 2848 zł. Obrazując:


  • Łączny koszt pracy pracodawcy zatrudniającego pracownika otrzymującego przeciętne wynagrodzenie – 4492 zł
  • Przeciętne wynagrodzenie brutto – 3728 zł
  • Kwota netto z przeciętnego wynagrodzenia – 2848 zł
 

Za pomocą dostępnych w sieci kalkulatorów, każdy zatrudniony na etacie może samodzielnie obliczyć jak duże podatki i składki odprowadza za niego pracodawca. Wystarczy znajomość kwoty netto lub brutto otrzymywanego wynagrodzenia, by skrypt pomógł utwierdzić Cię w przekonaniu, że kwota jaką otrzymujesz przelewem na konto stanowi około 60% kwoty jaką kosztujesz pracodawcę. Jeden z takich kalkulatorów znajdziesz pod linkiem: Kalkulator łącznych kosztów pracy.


  1. SAMOZATRUDNIENIE

Inaczej przedstawiają się podatkowe i składkowe koszty, w sytuacji gdy Samozatrudniony nawiązuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umowę o współpracy lub o świadczenie usług.


Samozatrudniony może, z pewnymi wyjątkami być zwolniony z podatku VAT oraz opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Tym samym wystawiając fakturę na kwotę 4492 zł netto (lub brutto z VAT zw.) i nie dokonując żadnych potrąceń z wyjątkiem wydatków na ubezpieczenie społeczne, zakładając wybór opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 15% od przychodów, dotychczasowy pracownik może otrzymać kwotę 3513 zł (przez pierwsze 6 miesięcy prowadzonej działalności), 3289 (przez kolejne 24 miesiące) lub 2544 zł w następnych latach. Obrazując:


  • Kwota na którą osoba samozatrudniona wystawia fakturę – 4501 zł netto (lub VAT zw) – odpowiadająca łączonym kosztom pracy poniesionych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika otrzymującego przeciętne wynagrodzenie
  • Kwota netto dla samozatrudnionych z „ulgą na ZUS” i przy ryczałcie 15% – 3513 zł


W tym miejscu również zachęcam do samodzielnego zweryfikowania powyższych wyników na interesujących każdego z nas danych. W tym celu można posłużyć się kalkulatorem, który znajduje się w poniższym linku: Kalkulator zysku dla Samozatrudnionego . Wystarczy wybrać miesięczne wynagrodzenie netto, wybrać: formę opodatkowania najbardziej odpowiadającą uzyskiwanym dochodom (ryczałt w przypadku wyższych dochodów i braku kosztów, zasady ogólne w przypadku niskich dochodów z kosztami i podatek liniowy w przypadku wyższych dochodów z kosztami), ZUS a raczej różnica pomiędzy kwotą na rękę z pracy na etacie i Samozatrudnienia może przejść nasze najśmielsze oczekiwania.


  1. PODSUMOWANIE

Reasumując osoba otrzymująca przeciętne wynagrodzenie w Polsce na podstawie umowy o pracę dostaje na rękę aż 665 zł mniej miesięcznie od osoby, które właśnie przeszła na samozatrudnienie i jest uprawniona do korzystania ze wszelkich z tego tytułu benefitów. Stanowi to 23% wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umowy o pracę.


Tak jak wskazywałem w powyższych akapitach, zachęcam Cię do samodzielnego skorzystania z poniższych kalkulatorów i obliczenia potencjalnego „zarobku” na zmianie formy zatrudnienia. Jeżeli masz jakieś pytanie związane z obliczeniami, wybranymi formami opodatkowania, czy oskładkowania działalności pozostaje do Twoje dyspozycji w formularzu po prawej stronie bloga.Praktyczny przykład


Andrzej jest informatykiem zarabiającym na umowie o prace, na rękę około 6.900 zł (10.000 zł brutto). Pomimo wielokrotnych wniosków o podwyżkę, szef tłumaczy Andrzejowy, że firmy nie stać wypłacanie wyższego wynagrodzenia. Informatyk korzystając z dostępnych kalkulatorów przeliczył, że na umowie o pracę kosztuje firmę około 12.000 zł miesięcznie. Z bólem serca zdał sobie sprawę, że pracodawca oddaje około 5.100 zł na różnego rodzaju podatki.

Andrzej postanawia zatem przejść na Samozatrudnienie. Po założeniu własnej firmy i wystawieniu faktury na 12.000 zł netto, Andrzej wylicza, że na czysto zostaje mu około 10.050 zł.

Szef z chęcią godzi się na propozycję Andrzeja. Informatyk zyskuje na zmianie umowy o pracę na Samozatrudnienie 3150 zł miesięcznie.
Zastanawiasz się nad samozatrudnieniem?