Dla pracodawcow

Koszt pracy jest wciąż jednym z największych kosztów obciążających polskie przedsiębiorstwa. Dość powiedzieć, że do pensji netto, którą otrzymuje pracownik, pracodawca często musi doliczać niemal 40% różnych obciążeń prawnopodatkowych. Dlatego też, pozostawiając taki sam koszt pracy, pracodawca może zagwarantować swoim pracownikom znacznie wyższe wynagrodzenie korzystając z instytucji samozatrudnienia (zakładka kalkulacja).

Mając na uwadze wysokie koszty pracy i związane z nimi obowiązki, jesteśmy w stanie przeprowadzić przedsiębiorców przez kompleksową optymalizację rozliczeń z pracownikami. W ramach naszych usług możemy zaproponować wypracowanie wzorców umownych z byłymi pracownikami opartych na umowach o współpracę w ramach prowadzonych przez byłych pracowników działalności gospodarczych. Ponadto, celem skorzystania z  preferencji w podatku liniowym oraz małym ZUS, możemy założyć oraz obsługiwać Spółkę celową, z którą samozatrudnieni będą mieli podpisane umowy, i która to Spółka będzie następnie świadczyła usługi na rzecz obecnych pracodawców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszam do kontaktu pod adresem: asder.consulting@gmail.com