Jednoosobowa działalność gospodarcza i dwa pojazdy wliczone w koszty uzyskania przychodu? To możliwe!

Jednoosobowa działalność gospodarcza i dwa pojazdy wliczone w koszty uzyskania przychodu? To możliwe!

Jakiś czas temu, na blogu pojawił się wpis pt.: „Koszty uzyskania przychodu – co można uznać za koszt dla Samozatrudnionego?” W którym na prostych przykładach, starałem się pokazać jakie wydatki osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może wpisać lub próbować wpisać w koszty uzyskania przychodu. Główny wniosek jaki czytelnik mógł wyciągnąć z artykułu był następujący: poza oczywistymi kosztami związanymi ze specyfiką danej działalności, wszystkie pozostałe propozycje muszą być dobrze i logicznie uargumentowane, ale sporo zależy też od uznania organu rozpatrującego konkretną sprawę.

Bardzo ciekawie, a wręcz rewolucyjnie, na tle powyższych rozważań przedstawia się interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 lipca 2021 r. sygn.: 0114-KDIP3-1.4011.358.2021.2.AC. W niniejszej sprawie, prowadząca jednoosobową działalność lekarka, zapytała urząd o możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu drugiego samochodu wziętego w leasing. Na pierwszy rzut oka, sprawa wydawała się dla lekarki przegrana – przy jednoosobowej działalności dwa samochody wydają się pomysłem nieuzasadnionym, zbytecznym oraz mającym na celu obejście prawa podatkowego. Lekarka argumentowała jednak, że jej praca polega na częstych dojazdach do klientów, mobilności oraz byciu w stanie gotowości. Drugi samochód miał zapewnić jej pewność, że w przypadku awarii pierwszego nie zostanie pozbawiona możliwości zarobkowania.

Organy podatkowe przyzwyczaiły podatników oraz ich pełnomocników do podejścia ściśle pro fiskalnego. Tym razem jednak (i miejmy nadzieję, że nie tylko „tym”) organ pozytywnie zaskoczył, przyznając lekarce rację. Przede wszystkim, fiskus podkreślił, że ustawa o podatku od osób fizycznych nie określa ani rodzajów środków transportu możliwych do wykorzystania w celu uzyskania przychodu, ani ich ilości. Lekarka będzie wiec mogła wliczyć wszystkie raty leasingowe za drugi samochód w koszty uzyskania przychodu.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: „aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien – w myśl powołanego przepisu – spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Organ wypowiedział się również na temat kosztów eksploatacji drugiego samochodu. Lekarka zaznaczyła, że drugi pojazd nie będzie wykorzystywany jedynie w celach zarobkowych, z tego też względu fiskus zaznaczył, że koszty eksploatacji będzie można rozliczyć w 75%.

Na koniec, pragnę jeszcze przypomnieć o wynoszącym 150 000 zł limicie, powyżej którego, opłaty leasingowe nie będą się wliczać w koszty uzyskania przychodu. Każdy pojazd o wyższej wartości, będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu jedynie do tej kwoty, wszystko powyżej, nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu. Powyższy limit został wprowadzony kilka lat temu przez ustawodawcę, aby ograniczyć proces kupowania luksusowych aut „na firmę”.


Praktyczny przykład

Pan Mieszko prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest hydraulikiem. W związku z wykonywanym przez siebie zawodem, bardzo często dojeżdża do klientów. Nieraz zdarza się, że w wyniku nagłej awarii musi odwiedzić klienta bardzo szybko. W jego przypadku możliwość zarobkowania w ogromnym stopniu zależy od jego możliwości komunikacyjnych. Samochód stanowi tutaj środek najszybszy, najwygodniejszy i najoptymalniejszy finansowo. Pan Mieszko podejmie jednak spore ryzyko posiadając zaledwie jeden samochód – w przypadku awarii maszyny, nie będzie mógł jeździć do klientów przez co jego możliwości zarobkowania zostaną drastycznie ograniczone. W tej sytuacji, jak najbardziej uzasadnione jest posiadanie drugiego, zapasowego samochodu, który jeśli zakupiony i używany w tym celu (niekoniecznie wyłącznie w tym) pan Mieszko może jak najbardziej wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Aby móc jednak wliczyć całą wartość samochodu w koszty uzyskania przychodu, jego wartość nie może przekroczyć 150 000 zł.