Koszty

Generalnie kosztem uzyskania przychodu jest każdy wydatek, który służy do uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu oraz nie znajduje się w katalogu wyłączającym (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie jest możliwe jednoznaczne założenie, że taki, czy  inny wydatek może być u danego przedsiębiorcy zaliczony do kosztów podatkowych. Każdorazowo zależy to od prowadzonej przez danego przedsiębiorce działalności. Należy również mieć na uwadze, że od niektórych, najczęściej większych zakupów kosztem uzyskania przychodu jest odpis amortyzacyjny (więcej w zakładce PIT/Amortyzacja).

Należy zauważyć, że część ponoszonych wydatków, pomimo ich związku z przychodami, nie może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Do takich wydatków należą te, które związane są z reprezentacją lub zaspokajaniem potrzeb osobistych: ubranie, pożywienie, czy wydatki na restauracje. Wykazanie związków wspomnianych wydatków z prowadzoną przez Samozatrudnionych działalnością gospodarczą jest kłopotliwe i często nie znajduje uznania organów podatkowych podczas kontroli.

Praktyczny przykład

Beata jest samozatrudnionym dziennikarzem – na stale współpracuje z jednym z dzienników o zasięgu ogólnokrajowym. Beata wystawia na swojego głównego zleceniodawcę fakturę w wysokości 7000 złotych plus VAT. Beata wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych. Beata miesięcznie nabywa usługi telekomunikacyjne i internet (100 złotych plus VAT), zakupuje niezbędną literaturę (200 złotych plus VAT), nabywa kartę miejską (150 złotych plus VAT) oraz płaci czynsz wynajmu biura (1000 złotych plus VAT). Beata nabywa także ubrania (500 złotych miesięcznie), niemniej za radą swojego księgowego, nie zalicza ich do kosztów uzyskania przychodów. Beata od faktury wystawionej na swojego głównego zleceniodawcę odlicza wydatki, które są związane z osiąganiem przez nią przychodów z działalności gospodarczej. Dochód jaki uzyskuje Beata wynosi 5500 złotych (7000 – 100 – 150 – 200 – 1000). Zapłacony przez Beatę podatek wynosi 990 złotych* (5500 x 18%). W sytuacji, w której Beata nie odliczałaby żadnych kosztów, podatek do zapłaty wyniósłby 1260 złotych (7000 * 18%).

* w przykładzie nie uwzględniono kwestii ZUS