Rejestracja firmy – CEIDG-1

1. WSTĘP DO WYPEŁNIENIA PRZYKŁADOWYCH DOKUMENTÓW

Przypominam nasz stan faktyczny będący podstawą wypełnienia dokumentów. Podkreślony został fragment, którego dotyczą pliki w niniejszym poście.

Jarosław Wspaniały, zamieszkały przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Warszawie (03-719 , dzielnica Warszawa Praga) przez trzy lata pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Henryka Wielkiego na umowie zlecenia. W związku ze zdaniem egzaminu radcowskiego, postanowił z dniem pierwszym czerwca 2016 założyć działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Wspaniały Radca Prawny. Przedmiotem działalności będzie świadczenie usług prawnych

1.  Jarosław Wspaniały wypełnił 31 maja 2016 r. w urzędzie gmin druk CEIDG-1, w którym zadeklarował rozliczenie podatku PIT na zasadach ogólnych i płatność zaliczek w okresach miesięcznych.

2. W dniu 1 czerwca 2016, Jarosław Wspaniały udał się do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania i wypełnił formularz VAT-R rejestrując się na podatek VAT (wybierając rozliczenie miesięczne).

3. Tego samego dnia, Jarosław Wspaniały złożył w ZUS formularz ZUS ZUA i zarejestrował się jako płatnik tzw. małego ZUS. Zrezygnował z ubezpieczenia chorobowego.

Tym samym skończył wszystkie podstawowe obowiązki rejestracyjne.

Jarosław Wspaniały zamierzał w ramach działalności gospodarczej nadal świadczyć usługi dla byłego zleceniodawcy. Jarosław Wspaniały umówił się na wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.500 PLN powiększone o VAT (23%). Fakturę na  Kancelarię Radcy Prawnego Henryka Wielkiego wystawił z końcem miesiąca (30 czerwca 2016 r). W pierwszym miesiącu prowadzenia działalności Jarosław Wspaniały poniósł koszty opłaty za telefon komórkowy w wysokości 150 PLN powiększona o VAT (23%; faktura z dnia 29 czerwca 2016 r.) oraz opłaty za korzystanie z sytemu informacji prawnej w wysokości 500 PLN powiększona o wartość VAT (23%; faktura z 30 czerwca 2016 r.).

Z dniem pierwszy lipca 2016 r. Jarosław Wspaniały rozpoczął miesięczne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w okresie 1 czerwca 2016 – 30 czerwca 2016 r. Wypełnił:

1. Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz obliczył należny podatek PIT;

2. Ewidencję sprzedaży VAT;

3. Ewidencję zakupów VAT;

4. Na podstawie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT wypełnił deklarację VAT-7 oraz zaniósł ją do właściwego urzędu skarbowego;

5. Deklarację ZUS DRA oraz zaniósł ją do właściwego organu ZUS

Po wypełnieniu deklaracji, Jarosław Wspaniały:

1. Do 10 lipca 2016 r.  zapłacił ZUS.

2. Do 20 lipca 2016 r. zapłacił zaliczkę na podatek PIT

3. Do 25 lipca 2016 r. zapłacił podatek VAT.

2. PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ CEIDG-1

Pełna instrukcja jak założyć działalność gospodarczą i wypełnić formularz CEIDG-1 znajduję się na stronach Ministerstwa Rozwoju. W tym też miejscu można skorzystać z urzędowego kreatora, który pozwoli wypełnić deklarację, którą następnie można podpisać elektronicznie lub we właściwym urzędzie gminy.

Prawidłowo wypełniony wniosek można podejrzeć w poniższym linku na dysku.

W innym miejscu na dysku zamieszczam pusty wniosek.

Wciąż jednak zachęcam do skorzystania z elektronicznego wypełnienia wniosku na stronach Ministerstwa Rozwoju.

Tytułem komentarza do przygotowanego przeze mnie CEIDG-1, zwróciłbym szczególną uwagę:

  1. Wybór opodatkowania – tutaj należy się z jednej strony zastanowić, jakie dochody będzie generowała firma Samozatrudnionego w skali roku (około 100.000 złotych jest progiem, w którym opłaca się wybrać podatek liniowy zamiast zasad ogólnych), a z drugiej strony, jaki będzie jej przedmiot działalności. Dla niektórych usług, bardziej opłacalne może wydać się wybranie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. na usługi administracji, stawka ryczałtu to 8,5% – wadą ryczałtu jest brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów)
  2. Wybór właściwiej formy prowadzenia księgowości – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Jest to podstawowa forma prowadzenia księgowości, opisana we wpisach w niniejszym blogu. Alternatywą w przypadku Samozatrudnionych, spełniających określone wymagania (np. świadczących opisane powyżej usługi administracyjne), może być Ryczałt ewidencjonowany.
  3. Wybór zaliczek miesięcznych/kwartalnych – w wielu miejscach w Internecie można znaleźć informację, jakim to dobrobytem jest możliwość rozliczania się z podatków w okresach kwartalnych. Rzeczywiście, jest to korzystne rozwiązanie dla osób sumiennych, które środki finansowe na podatek odkładają na specjalnie przeznaczonych do tego oprocentowanych kontach oszczędnościowych, a następnie przelewają cztery razy do roku do urzędu skarbowego. Niemniej, w przypadku wszystkich tych osób, które nie zamierzają tak zarządzać swoimi finansami, lepszym rozwiązaniem jest wpłata zaliczek w systemie miesięcznym. Wtedy każdego miesiąca, czarno na białym widać, jakimi środkami dysponuje Samozatrudniony na swoje firmowe potrzeby.