Rejestracja w VAT – VAT-R

1. WSTĘP DO PRZYKŁADOWYCH DOKUMENTÓW

Przypominam nasz stan faktyczny będący podstawą wypełnienia dokumentów. Podkreślony został fragment, którego dotyczą dokumenty w niniejszym poście.

Stan faktyczny:
Jarosław Wspaniały, zamieszkały przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Warszawie (03-719 , dzielnica Warszawa Praga) przez trzy lata pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Henryka Wielkiego na umowie zlecenia. W związku ze zdaniem egzaminu radcowskiego, postanowił z dniem pierwszym czerwca 2016 założyć działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Wspaniały Radca Prawny. Przedmiotem działalności będzie świadczenie usług prawnych.

1. Jarosław Wspaniały wypełnił 31 maja 2016 r. w urzędzie gmin druk CEIDG-1, w którym zadeklarował rozliczenie podatku PIT na zasadach ogólnych i płatność zaliczek w okresach miesięcznych.

2. W dniu 1 czerwca 2016, Jarosław Wspaniały udał się do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania i wypełnił formularz VAT-R rejestrując się na podatek VAT (wybierając rozliczenie miesięczne).

3. Tego samego dnia, Jarosław Wspaniały złożył w ZUS formularz ZUS ZUA i zarejestrował się jako płatnik tzw. małego ZUS. Tym samym skończył wszystkie podstawowe obowiązki rejestracyjne.

Jarosław Wspaniały zamierzał w ramach działalności gospodarczej nadal świadczyć usługi dla byłego zleceniodawcy. Jarosław Wspaniały umówił się na wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.500 PLN powiększone o VAT (23%). Fakturę na Kancelarię Radcy Prawnego Henryka Wielkiego wystawił z końcem miesiąca (30 czerwca 2016 r). W pierwszym miesiącu prowadzenia działalności Jarosław Wspaniały poniósł koszty opłaty za telefon komórkowy w wysokości 150 PLN powiększona o VAT (23%; faktura z dnia 29 czerwca 2016 r.) oraz opłaty za korzystanie z sytemu informacji prawnej w wysokości 500 PLN powiększona o wartość VAT (23%; faktura z 30 czerwca 2016 r.).

Z dniem pierwszy lipca 2016 r. Jarosław Wspaniały rozpoczął miesięczne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w okresie 1 czerwca 2016 – 30 czerwca 2016 r.

Wypełnił:

1. Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz obliczył należny podatek PIT;

2. Ewidencję sprzedaży VAT;

3. Ewidencję zakupów VAT;

4. Na podstawie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT wypełnił deklarację VAT-7 oraz zaniósł ją do właściwego urzędu skarbowego;

5. Deklarację ZUS DRA oraz zaniósł ją do właściwego organu ZUSPo wypełnieniu deklaracji, Jarosław Wspaniały:

1. Do 10 lipca 2016 r. zapłacił ZUS.

2. Do 20 lipca 2016 r. zapłacił zaliczkę na podatek PIT

3. Do 25 lipca 2016 r. zapłacił podatek VAT.

2. PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ VAT-R

Prawidłowo wypełniony formularz VAT-R dla Samozatrudnionego rozpoczynającego działalność, niemającego prawa do zwolnienia z VAT lub rezygnującego z tego prawa, można podejrzeć klikając w poniższy link.

W innym miejscu na dysku zamieszczam pusty formularz.

Tytułem wyjaśnień do załączonego formularza należy zwrócić uwagę, że w przypadku osób, które wybierają zwolnienie z podatku VAT, nie ma potrzeby składania takiego dokumentu we właściwym urzędzie skarbowym. Część usług (np. prawne) nie mają prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Ponadto, zgodnie ze wskazanym powyżej stanem faktycznym, formularz został wypełniony w oparciu o założenie rozliczeń miesięcznych z prowadzonej działalności gospodarczej. Wybór rozliczeń kwartalnych możliwy jest dopiero po pełnym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Zmianie ulegnie wtedy składana do urzędu skarbowego deklaracja (z VAT-7 do VAT-7K).

POTRZEBUJESZ POMOCY Z REJESTRACJĄ FIRMY?

Porozmawiajmy >>