Rejestracja w ZUS – ZUS ZUA

1. WSTĘP DO PRZYKŁADOWYCH DOKUMENTÓW

Przypominam stan faktyczny będący podstawą wypełnienia dokumentów. Podkreślony został fragment, którego dotyczą dokumenty w niniejszym poście.

Stan faktyczny:
Jarosław Wspaniały, zamieszkały przy ulicy Jagiellońskiej 16 w Warszawie (03-719 , dzielnica Warszawa Praga) przez trzy lata pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Henryka Wielkiego na umowie zlecenia. W związku ze zdaniem egzaminu radcowskiego, postanowił z dniem pierwszym czerwca 2016 założyć działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Wspaniały Radca Prawny. Przedmiotem działalności będzie świadczenie usług prawnych.

1. Jarosław Wspaniały wypełnił 31 maja 2016 r. w urzędzie gmin druk CEIDG-1, w którym zadeklarował rozliczenie podatku PIT na zasadach ogólnych i płatność zaliczek w okresach miesięcznych.

2. W dniu 1 czerwca 2016, Jarosław Wspaniały udał się do urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania i wypełnił formularz VAT-R rejestrując się na podatek VAT (wybierając rozliczenie miesięczne).

3. Tego samego dnia, Jarosław Wspaniały złożył w ZUS formularz ZUS ZUA i zarejestrował się jako płatnik tzw. małego ZUS. Tym samym skończył wszystkie podstawowe obowiązki rejestracyjne.

Jarosław Wspaniały zamierzał w ramach działalności gospodarczej nadal świadczyć usługi dla byłego zleceniodawcy. Jarosław Wspaniały umówił się na wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.500 PLN powiększone o VAT (23%). Fakturę na Kancelarię Radcy Prawnego Henryka Wielkiego wystawił z końcem miesiąca (30 czerwca 2016 r). W pierwszym miesiącu prowadzenia działalności Jarosław Wspaniały poniósł koszty opłaty za telefon komórkowy w wysokości 150 PLN powiększona o VAT (23%; faktura z dnia 29 czerwca 2016 r.) oraz opłaty za korzystanie z sytemu informacji prawnej w wysokości 500 PLN powiększona o wartość VAT (23%; faktura z 30 czerwca 2016 r.).

Z dniem pierwszy lipca 2016 r. Jarosław Wspaniały rozpoczął miesięczne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w okresie 1 czerwca 2016 – 30 czerwca 2016 r.

Wypełnił:

1. Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz obliczył należny podatek PIT;

2. Ewidencję sprzedaży VAT;

3. Ewidencję zakupów VAT;

4. Na podstawie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT wypełnił deklarację VAT-7 oraz zaniósł ją do właściwego urzędu skarbowego;

5. Deklarację ZUS DRA oraz zaniósł ją do właściwego organu ZUSPo wypełnieniu deklaracji, Jarosław Wspaniały:

1. Do 10 lipca 2016 r. zapłacił ZUS.

2. Do 20 lipca 2016 r. zapłacił zaliczkę na podatek PIT

3. Do 25 lipca 2016 r. zapłacił podatek VAT.

2. PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ ZUS ZUA

Prawidłowo wypełniony formularz ZUS ZUA dla Samozatrudnionego rozpoczynającego działalność, mającego prawo do niższych składek ZUS oraz niepracującego na etacie, można podejrzeć klikając w poniższy link.

W innym miejscu na dysku zamieszczam pusty druk.

Podstawowe wątpliwości jakie mogą nadejść przy wypełnianiu wniosku są często związane z wyborem właściwego kodu ZUS – w przypadku Samozatrudnionego rozpoczynającego działalność i posiadającego prawo do niższych składek jest to 05 70 0 0, zaś w przypadku Samozatrudnionego, który takich praw nie posiada, będzie to 05 10 0 0.

POTRZEBUJESZ POMOCY Z REJESTRACJĄ FIRMY?

Porozmawiajmy >>