Propozycje partii rządzącej dotyczące preferencji podatkowych dla rozpoczynających działalność

Propozycje partii rządzącej dotyczące preferencji podatkowych dla rozpoczynających działalność

Adam Szenfeld, który często jest twarzą posłów PO w zakresie różnych propozycji mających na celu wprowadzenie zmian w gospodarce przedstawił nowe ułatwienia dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Pomysły Szenfelda są o tyle istotne, gdyż dotyczą głosu partii posiadającej większość w sejmie i w konsekwencji mają szansę realizacji.

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim osób bezrobotnych, absolwentów i osób 50 plus. Pomysł PO polega na stworzeniu dwóch instytucji:

  • wakacji ubezpieczeniowych, polegających na możliwości skorzystania z 6 miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
  • kredytu podatkowego, tj. zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku wpłacania zaliczek na PIT lub CIT przez dwa lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należny za ten okres podatek można byłoby wyrównać wpłacając rocznie 20% należnej kwoty w ciągu pięciu kolejnych lat po ostatnim roku, w którym przedsiębiorca skorzystał z kredytu.

 

Ponadto przewidziane są modyfikacje dotyczące preferencyjnej składki płaconej do ZUS na stracie działalności (zamiast 30 procent minimalnego wynagrodzenia, będzie to 20%).

Propozycje są bardzo interesujące, niemniej trudno w tym momencie przewidzieć, czy nie zostaną one wykorzystywane przez obecnych pracodawców, którzy bez porozumienia z pracownikami będą ich zwalniać i przenosić na umowy o współpracę na zasadach odpowiednich do samozatrudnienia.