Przerwa w biznesie najbardziej opłacalnym momentem na sprzedaż majątku firmy

Przerwa w biznesie najbardziej opłacalnym momentem na sprzedaż majątku firmy

Dnia 16 marca 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydała interpretację indywidualną odnośnie „braku obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu uzyskanego ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia sklepu, w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej” (sygn. WPI/200000/43/308/2022).

Prawo do zawieszenia działalności przysługuje przedsiębiorcom na podstawie art. 23 (i dalszych) Ustawy Prawo przedsiębiorców. W sprawie, której dotyczyła powyższa interpretacja, podatnik zadał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pytanie o zasadność odprowadzania składki zdrowotnej od dochodu ze sprzedaży majątku swojej firmy w okresie zawieszenia prowadzonej działalności. Przedsiębiorca we wniosku wyraził stanowisko negatywne, z którym zgodził się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawę do ww. rozstrzygnięcia stanowił art. 81 ust. 2zd Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym wyliczając podstawę składki zdrowotnej, nie powinno uwzględniać się przychodów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Nie do końca jasna wydawała się jednak sytuacja środków trwałych czy wyposażenia sklepu przedsiębiorcy. Na szczęście dla przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozszerzył swoją interpretację art. 81 ust. 2zd na cały majątek spółki.

Warto również wspomnieć, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność nie płaci składki zdrowotnej za każdy pełen miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorstwo było w stanie zawieszenia:

Praktyczny przykład

Przykład nr 1
Mieszko prowadzi samodzielnie sklep z płytami DVD. Wyczuwając zmierzch przenośników pamięci tego typu, postanawia się przebranżowić. Jednak przed całkowitym zakończeniem działalności, postanawia zawiesić ją w celu wyzbycia się majątku swojego przedsiębiorstwa bez zmniejszenia zysków ze sprzedaży w efekcie zwiększenia się stawki zdrowotnej. Przez okres zawieszenia, za wszystkie pełne miesiące, Mieszko nie zapłaci też w ogóle składki zdrowotnej.

Przykład nr 2
Bolesław prowadzi sezonową, zimową działalność jednoosobową x. W celu optymalizacji kosztów, a także znalezienia zarobku na innym polu, na okres letni zawiesza swoją działalność. Po pierwsze: przez okres zawieszenia również nie płaci składki zdrowotnej za każdy pełen miesiąc trwania zawieszenia; po drugie: w przypadku, w którym opłaca mu się zbycie części środków trwałych przedsiębiorstwa (lub też nie ma ich gdzie składować), dochód od sprzedanych rzeczy nie podwyższy podstawy obliczeniowej składki zdrowotnej.