PIT

Pojęciem PIT określa się potocznie podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

PIT jest obok składek ZUS oraz w określonych przypadkach podatku VAT jednym z głównych obciążeń podatkowych nałożonych na przedsiębiorców. W przypadku Samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą, podatek PIT rozlicza się najczęściej na zasadach ogólnych (18% do progu dochodu 85.528 PLN i 32% powyżej tego progu) lub 19% (bez względu na wysokość dochodu).

Praktyczny przykład

Anna zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako Samozatrudniony weterynarz. Umówiła się z lecznicą weterynaryjną na stałą miesięczną kwotę 7000 PLN. Anna nie ma żadnych kosztów uzyskania przychodów. Anna stoi przed wyborem na jakich zasadach powinna wpłacać zaliczkę na podatek – zasadach ogólnych, czy podatku liniowym. Anna wyliczyła, że podatek PIT na zasadach ogólnych od osiąganych przez nią zarobków wynosiłby około 1260 PLN (7000 x 18% = 1260 PLN*), zaś w przypadku podatku liniowego 1330 PLN (7000 x 19% = 1330 PLN*). Anna przez rok zarobi 84.000 złotych – zatem nie przekroczy progu podatkowego. Anna wybiera rozliczenia na zasadach ogólnych

*w przykładzie nie uwzględniono odliczeń ZUS społecznego i zdrowotnego. Rzeczywisty podatek byłby niższy.