Zaliczenie do kosztów części wydatków na mieszkanie Samozatrudnionego

Zaliczenie do kosztów części wydatków na mieszkanie Samozatrudnionego

Wielu Samozatrudnionych zastanawia się nad powiększeniem bazy kosztowej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Z uwagi na świadczenie przede wszystkim usług niematerialnych, ponoszone koszty są bowiem zazwyczaj niewielkie w stosunku do generowanych dochodów. Stąd myśli Samozatrudnionych często kierują się w stronę rozliczenia kosztów mieszkania. Nie podlega bowiem wątpliwości, że właściwie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą potrzebuje odpowiedniego miejsca do świadczenia przez siebie usług – chociażby po to, aby postawić przysłowiowe „biurko z komputerem”. Mając na uwadze, że takie miejsce pracy może znajdować się włąsnie w mieszkaniu, które Samozatrudniony używa także poza działalnością gospodarczą, warto bliżej przyjrzeć się stanowisku fiskusa dotyczącego możliwości zaliczania do kosztów części wydatków związanych z takim lokalem.

Należy przy tym nadmienić, że w tych sprawach, na przestrzeni ostatnich lat, wielokrotnie zmieniało się podejście organów podatkowych. Najnowsze, korzystne dla Samozatrudnionych zostało zaprezentowane przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2.04.2020 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.70.2019.1.AK.

Interpretacja dotyczyła sytuacji informatyka, który wykorzystywał swój lokal mieszkalny w następujący sposób:

  • 80% z 8,8 m2, tj. Pomieszczenie sypialni: regał przeznaczony na składowanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, biurko służące do pracy.
  • 25% z 25,2 m2, tj. pomieszczenie pokój dzienny z aneksem kuchennym: – stół, sofa oraz krzesła służące do pracy własnej, do pracy zdalnej oraz do organizacji spotkań i konferencji z kontrahentami,
  • 50% z 20,8, tj. pomieszczenia wspólne o przeznaczeniu socjalnym: wiatrołap, korytarz, łazienka.

Razem 23,72 (tj. 36,5% powierzchni) lokalu wykorzystywanego pod działalność gospodarczą. Do prowadzenia działalności gospodarczej informatyk nie wyodrębnił osobnego pomieszczenia, ponieważ do jej prowadzenia służą części wybranych pomieszczeń lokalu mieszkalnego i niektóre sprzęty, meble oraz urządzenia znajdujące się w lokalu.

Wnioskodawca zastanawiał się, czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć część kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego oraz odsetki proporcjonalnie przypadające na powierzchnię lokalu mieszkalnego zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej.

Organ podatkowy stwierdził, że tak – przepisy ustawy o PIT nie uzależniają bowiem możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić, jaka część nieruchomości faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, i wówczas może w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

Jest to korzystne stanowisko fiskusa, które w jakiejś części pozwala, w sposób zgodny z prawem obniżyć zobowiązania podatkowe Samozatrudnionego.

Praktyczny przykład:

Eleonora jest osobą świadczącą usługi w zakresie marketingu internetowego. Jej miesięczne dochody to 10.000 PLN netto (opodatkowane podatkiem liniowym – miesięczny podatek to 1900 PLN). W związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Eleonora wykorzystuje część pomieszczeń – 1 pokój stanowiący 25% powierzchni mieszkania (10 m2 z 40m2). Eleonora płaci odsetki od kredytu w  wysokości 1000 PLN, czynsz do wspólnoty w  wysokości 500 PLN oraz Energię w wysokości 100 PLN. Łączne obciążenie ponoszone przez Eleonorę w związku z posiadaniem lokalu wynosi 1600 PLN miesięcznie. W związku z wykorzystaniem przez Eleonorę 25% powierzchni mieszkania do prowadzonej działalności gospodarczej, będzie ona uprawniona do zaliczenia do kosztów 400 PLN (25% z 1600 PLN). Jej podatek spadnie zatem o kwotę 19% (1900 PLN – 19% x  400 PLN = 76 PLN –> 1824 PLN). Roczna zatem oszczędność podatkowa wyniesie 912 PLN niższego PIT, niż w sytuacji, w której Eleonora nie rozliczałaby w kosztach uzyskania przychodu swojego mieszkania.

Tags: