Amortyzacja

Nie wszystkie zakupione przez Samozatrudnionego dobra podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Generalnie, w sytuacji gdy Samozatrudniony poniósł wydatek na zakup rzeczy w wysokości przewyższającej wartość 3.500 zł, którą to rzecz będzie używał do osiągania przychodów lub zabezpieczenia ich źródła przez okres dłuższy niż 1 rok, to wtedy taką rzecz uznaje się za środek trwały podlegający wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych.

Kosztem uzyskania przychodów w przypadku środków trwałych jest odpis amortyzacyjny, uwzględniający stawki amortyzacyjne podane w odpowiedniej klasyfikacji.

Tytułem przykładu może być zakupiony przez Samozatrudnionego używany samochód osobowy o wartości np. 20.000 zł netto. Koszt jego zakupu nie podlega jednorazowemu odliczeniu od przychodów Samozatrudnionego. Samochód podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych i odpisom amortyzacyjnym. W przypadku używanego samochodu osobowego, Samozatrudniony może go amortyzować przez okres minimum 30 miesięcy (amortyzacja 40% w skali roku). W konsekwencji, miesięcznym kosztem samozatrudnionego z tytułu używania samochodu jest tzw. odpis amortyzacyjny wynoszący w tym przypadku 667 zł (20.000 zł /30 miesięcy)

Praktyczny przykład

Donald jest samozatrudnionym informatykiem, który wystawia fakturę na swojego głównego zleceniodawcę w wysokości 10.000 złotych plus VAT. Donald wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. Przed założeniem działalności gospodarczej, Donald zakupił w komisie używany samochód marki Toyota Corolla za 50.000 złotych (sprzedaż na zasadzie VAT-marży). Donald zamierza używać samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, Donald wprowadził samochód do ewidencji środków trwałych. Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniósł 1667 złotych (50.000 złotych / 30 miesięcy – 40% stawka amortyzacji). Donald może pomniejszać uzyskiwany przychód z działalności gospodarczej (10.000 złotych) o 1667 złotych. W konsekwencji Donald zamiast zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1900 złotych (10.000 złotych x 19% stawki podatku), zapłaci 1583 złote [(10.000-1667)*19%]