Polecane strony

Do samodzielnego prowadzenia księgowości nie zawsze wystarcza znajomość ustawy i posiadanie odpowiedniego oprogramowania. W celu ułatwienia pracy, oraz w trosce o wysoką jakość prowadzonych rozliczeń z organami podatkowymi proponujemy ze skorzystania z następujących źródeł informacji:

Możliwość wypełnienia oraz wydrukowania rocznych deklaracji na podatek dochodowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, czy miesięcznych deklaracji VAT. Po zainstalowaniu programu e-deklarację, istnieje możliwość złożenia deklaracji podatkowych przez internet (bez posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego).

Możliwość skorzystania z prawidłowych kursów walut ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego ustalenia różnic kursowych w przypadku dokonywania transakcji w walutach obcych.

W przypadku zwłoki w płatności podatku, należy naliczyć odpowiednie odsetki od zaległości podatkowych. Powyższy kalkulator z pewnością ułatwi zadanie.

Prawidłowe zaklasyfikowanie środków trwałych przy użyciu Polskiej Klasyfikacji Działalności ma na celu zastosowanie prawidłowych stawek amortyzacyjnych

Prosty w obsłudze program do wystawiania faktur