Amortyzacja lokalu mieszkalnego

Amortyzacja lokalu mieszkalnego

Wielu Samozatrudnionych spotyka się z początkowym brakiem lokalu, w którym mogliby prowadzić działalność. Często, w celu zmniejszenia początkowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Samozatrudnieni decydują się na prowadzenie działalności w lokalu mieszkalnym kupionym do majątku osobistego. Niemniej jednak, taki lokal również może podlegać amortyzacji.

W interpretacji indywidualnej o sygn. IPTPB1/415-455/13-4/KO, organy podatkowe stwierdziły, że lokale mieszkalne mogą być amortyzowane, jeżeli są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Podstawą amortyzacji może być wartość początkowa nieruchomości, powiększona o koszty związane z zakupem. Ponadto, zdaniem organów podatkowych, wartość początkową wspomnianego środka trwałego powiększają także wydatki na przystosowanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższa interpretacja potwierdza dosyć trwałą linię organów podatkowych dotyczącą możliwości zamieszczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych lokali mieszkalnych.