Karty benefitowe, a koszty uzyskania przychodu

Karty benefitowe, a koszty uzyskania przychodu

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się zagadnieniem związanym z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej kart benefitowych – np. uprawniających do nieodpłatnego dostępu do usług z zakresu edukacji, rozrywek i sportu. Jak łatwo się domyślić, Samozatrudnieni obniżający przychód z prowadzonej działalności gospodarczej o powyższy koszt mogą ponieść ryzyko podatkowe takiego zarachowania w trakcie potencjalnej kontroli podatkowej.

Powyższe stwierdzenie wynika bowiem z analizy jaką przeprowadził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.04.2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-391/15/ESZ. Przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną była sytuacja przedsiębiorcy sprzedającego ubezpieczenia na życie. Zgodnie z twierdzeniem agenta ubezpieczeniowego, uzyskuje on główne dochody z tytułu prowizji na nowe ubezpieczenia. W ramach pozyskiwania nowego rynku klientów agent ubezpieczeniowy zamierzał również organizować spotkania z klientami na basenie. W związku z tym będzie ponosił koszty zakupu karnetu miesięcznego uprawniającego go do wstępu na basen.

Zdaniem agenta, przedmiotowy wydatek na karnet na basen pozwoli mu na zwiększenie przychodów firmy, gdyż w miejscu, w którym będzie korzystał z basenu ma możliwość poznania nowych klientów i zaprezentowania swojej oferty.

Niestety z powyższym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy wydający interpretację. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowego, co prawda agent ubezpieczeniowy wskazał, że celem zakupu karnetu i wyjścia na basen jest pozyskanie nowych klientów, jednakże trudno znaleźć związek pomiędzy przedmiotem działalności gospodarczej agenta ubezpieczeniowego, a koniecznością poszukiwania nowych klientów właśnie na basenach. W ocenie organu podatkowego, nie każde wyjście na basen oznacza, że będzie ono związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Agent ubezpieczeniowy nie może mieć bowiem pewności, że na basenie zrealizuje cel wizyty, a co za tym idzie prowadzonej działalności gospodarczej, tzn. że pozyska nowych klientów, z którymi zawrze umowy ubezpieczenia. Na co warto zwrócić uwagę, karnet może zostać również wykorzystywany przez agenta ubezpieczeniowego w celach osobistych, np. dla poprawienia kondycji fizycznej. W związku z powyższym wyjścia te mogą mieć charakter prywatny, a wydatki o charakterze osobistym nie mogą stanowić kosztów podatkowych.

Zdaniem organu podatkowego, wydatek związany z zakupem karnetu na basen nie może obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Tym samym nie może być uznany za koszt podatkowy.

Tags: