Podatnik VAT nieprowadzący działalności gospodarczej, a rozliczenie najmu ryczałtem 8,5%

Podatnik VAT nieprowadzący działalności gospodarczej, a rozliczenie najmu ryczałtem 8,5%

Niniejszy wpis jest wyjątkowo przeznaczony dla osób, które nie są Samozatrudnionymi. Niemniej dotyczy on wciąż osób fizycznych, które dysponując nadmiarem środków finansowych, zamierzają bez rejestrowania działalności gospodarczej zainwestować w nabycie i późniejszy najem lokali usługowych i uzyskiwane w ten sposób dochody rozliczać 8,5% podatkiem dochodowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z dnia 21.08.2015 r., sygn. IBPB-2-2/4511-196/15/MZM dotyczącej prawa do rozliczenia najmu nieruchomości ryczałtowym podatkiem dochodowym stwierdził, że fakt, że podatnik jeszcze przed zakupem nieruchomości zarejestrował się we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym jako osoba prywatna, będąca podatnikiem podatku VAT, nie ma wpływu na rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie organ podatkowy wskazał, że przychód (a nie dochód) jaki podatnik osiągnie z najmu lokali handlowo-usługowych i mieszkalnych – o ile podatnik złoży w terminie stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – będzie prawidłowo zaliczony do odrębnego źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Korzystne rozliczenia wynikają z przede wszystkim różnych definicji prowadzenia działalności gospodarczej w ustawie o VAT oraz ustawie o PIT. Chcielibyśmy tym samym zwrócić uwagę, że równoczesne odliczenie podatku VAT (świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT) oraz opodatkowanie najmu prywatnego w stawce 8,5% ryczałtu (która przysługuje tylko osobom fizycznym, które wynajmują nieruchomość poza działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT) jest ryzykowne i powinno być zabezpieczone wystosowaniem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.

Praktyczny przykład

Alina jest zatrudniona jako menadżer na kontrakcie w zagranicznym holdingu. Zaoszczędzone środki finansowe zamierza ulokować w nabycie lokalu usługowego na wynajem [50m2, cena netto 350.000 złotych + 23% VAT (80.500 złotych VAT]. Alina nie zarejestrowała działalności gospodarczej w zakresie najmu w CEIDG. Jednocześnie Alina zarejestrowała się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT i zawnioskowała o zwrot podatku VAT od nabytego od dewelopera lokalu przeznaczonego na najem. W związku z zamiarem późniejszego świadczenia usług najmu lokalu usługowego opodatkowanego 23% VAT, Urząd Skarbowy zwrócił Alinie zapłacony deweloperowi podatek VAT. Alina następnie wystąpiła o interpretację indywidualną i uzyskała pozytywną odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej w zakresie opodatkowania wynajmu poza działalnością gospodarczą (8,5% podatek dochodowy). Alina wynajmuje lokal za miesięczną kwotę 4000 złoty plus 23% VAT (brutto 4920 złotych). Alina wpłaca 920 złotych podatku VAT (neutralny dla wynajmującego przedsiębiorcy) do US oraz 340 złotych podatku dochodowego (4000*8,5%)

Tags:
,