Remont kosztem od razu, ulepszenie – stopniowo

Remont kosztem od razu, ulepszenie – stopniowo

Wielu samozatrudnionych, którzy pracują z mieszkania czy domu lub posiadają miejsce do pracy na własny użytek, chciałoby po jakimś czasie przeprowadzić remont – czy to dokonując pewnych zmian i ulepszeń, czy też przywracając swojej nieruchomości dotychczasowe właściwości. Zastanawiające jest przy tym, czy poniesione w tym celu wydatku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?  Jeżeli tak, to czy jest to możliwe jednorazowo, czy trzeba takie wydatki amortyzować? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 16 kwietnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.34.2020.2.JG. Zdanie organu podatkowego wszelkie remonty nie podnoszące wartości początkowej środka trwałego oraz ulepszenia poniżej 10 tys. zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dniu ich powstania, jednorazowo.

Interpretacja dotyczyła osoby samozatrudnionej, której siedziba firmy mieściła się w domu, w części przeznaczonej do działalności. W ramach swojej działalności gospodarczej samozatrudniony wykorzystywał: budynek gospodarczy, magazynek, garaż blaszany, utwardzony plac jako parking, chodniki i wjazd na posesję. Budynki gospodarcze, magazynek i plac nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i nie dokonywano od nich odpisów amortyzacyjnych.

Samozatrudniony we wniosku o interpretację wskazał, że odświeżył elewacje budynków używanych w działalności gospodarczej. Dodatkowo w ramach swojego remontu wymienił zniszczoną kostkę brukową na parkingu, wjeździe i chodnikach. Prace remontowe nie powiększyły użytkowanych powierzchni oraz nie miały na celu ich ulepszenia. Polegały one jedynie na odnowieniu i wzmocnieniu ich stanu technicznego.  Zastanawiał się czy wydatki te może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dniu ich powstania jednorazowo, czy też nie.

Organ podatkowy odpowiedział, że wydatki te może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, a nie poprzez odpisy amortyzacyjne. Wskazał również różnice pomiędzy remontem, a ulepszeniem – ulepszeniem są wszelkie działania, które powiększają obiekt oraz prowadzą do wzrostu jego wartości początkowej. Wyjątkiem są prace, których wartość nie przekracza 10 tys. zł. Remontem zaś są roboty budowlane które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu. Działania takie mogą być również wykonane przy użyciu innych materiałów niż użytych pierwotnie.

Tym samym, z podatkowego punktu widzenia, w szczególności przy wartościach powyżej 10 tysięcy złotych, korzystniejsze rozliczenie (gdyż wpływające w większym stopniu na bieżące rozliczenia podatkowe) jest w przypadku remontu lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, niż jego ulepszenia.

Praktyczny przykład

Stanisław to samozatrudniony, który pracuje jako doradca informatyczny i swoje biuro ma w mieszkaniu, w części przeznaczonej do działalności wprowadzonej do ewidencji środków trwałych. Przez występowanie w ostatnich dniach okropnych upałów postanowił zamontować w miejscu pracy klimatyzacje. Przy okazji uznał, że wprowadzi kilka unowocześnień, które usprawnią jego pracę a przy okazji podnoszą wartość środka trwałego. Całkowite wydatki poniesione przez Stanisława wyniosły 9,5 tys. zł. Może on zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w dniu ich powstania, ponieważ całkowita wartość prac nie przekroczyła 10 tys. zł. Jego podatek w miesiącu poniesienia kosztu będzie niższy o 1805 PLN (Stanisław opodatkowuje się podatkiem liniowym). W sytuacji gdyby klimatyzacja była warta 10,5 tys złotych, musiałby dokonywać odpisów amortyzacyjnych przez 10 lat (180 złotych rocznie, 15 złotych miesięcznie).