VAT na samochody osobowe w 2014 – projekt zmian

VAT na samochody osobowe w 2014 – projekt zmian

Wielokrotnie już na blogu informowaliśmy o prognozowanych zmianach w odliczeniu podatku VAT od samochodów osobowych. Unia Europejska zgodziła się na wnioskowane przez Polskę ograniczenie dotyczące możliwości odliczenia 50% podatku VAT od nabycia nowych samochodów osobowych wykorzystywanych w celach firmowych i prywatnych.

Niemniej, intencją Ministerstwa Finansów była także możliwość odliczenia pełnego VAT od nabycia samochodów osobowych, które są wykorzystywane wyłącznie w celach firmowych. Zastanawiające było, jak fiskus będzie egzekwował, czy samochód był używany wyłącznie w celach firmowych, czy też prywatnych. Zgodnie z projektem zmian do ustawy o VAT, przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy tylko w celach firmowych będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna zawierać dzień, trasę, ilość przejechanych kilometrów oraz cel. Dodatkowo przedsiębiorcy będą zobowiązani poinformować urząd skarbowy o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia w którym po raz pierwszy poniosą wydatki związane z wykorzystaniem pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej. Wszelkie zmiany sposobu wykorzystania samochodu będą również wymagały konieczności poinformowania o nich naczelnika urzędu skarbowego oraz będą mogły skutkować obowiązkiem korekty podatku naliczonego.

Obowiązki jakie ustawodawca nakłada na prowadzącego działalność gospodarczą nabywającego samochód osobowych wyłącznie dla celów firmowych mogą znacząco wpłynąć na ograniczenie liczby nabywanych samochodów osobowych, z których podatnicy będą odliczali pełną kwotę podatku VAT.

Tags:
,