Brak obowiązku korekty kosztów przy zakupach ratalnych

Brak obowiązku korekty kosztów przy zakupach ratalnych

Mając na uwadze likwidacje zatorów płatniczych związanych z niepłaceniem w terminach należności z kupowanych towarów lub usług, rząd zdecydował się od początku 2013 roku wprowadzić regulację dotyczące obowiązku dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu o kwoty niezapłacone w określonych przepisami terminach.

Powyższe przepisy są bardzo uciążliwe dla tych przedsiębiorców, którzy dokonują zakupów z odroczonym terminem płatności. Jednym ze sposobów jaki prowadzący działalność gospodarczą mogą stosować w celu ominięcia powyższych przepisów jest dokonywanie zakupów na raty. W takiej sytuacji to bank, kredytując kupującego, wypłaca sprzedawcy całość należności. W konsekwencji wygaśnie obowiązek zapłaty za fakturę zakupu towarów i usług, a powstanie obowiązek spłaty kredytu bankowego. Tym sposobem, także Samozatrudnieni dokonujący zakupów z odroczonym terminem płatności nie będą mieli obowiązku korygowania kosztów podatkowych.

Tags: