Częstotliwość sprzedaży, a opodatkowana działalność gospodarcza

Częstotliwość sprzedaży, a opodatkowana działalność gospodarcza

Bardzo częstym zjawiskiem z jakim spotykają się w toku swojej pracy organy podatkowe jest prowadzenie przez osoby fizyczne ukrytej działalności gospodarczej. W organach podatkowych istnieją specjalne komórki zajmujące się m.in. wyszukiwaniem osób sprzedających dużą liczbę towarów przez portale aukcyjne, np. allegro. Wielokrotnie zdarza się, iż po uzyskaniu zapytania z odpowiednich organów skarbowych, allegro podaje całościowe zestawienie przeprowadzanych transakcji nie tylko z jednego konta, ale ze wszystkich, które są zarejestrowane pod danym adresem. Należy zatem ze szczególną ostrożnością podchodzić do dokonywanej przez siebie sprzedaży, tak aby uniknąć zarzutu prowadzenia nieewidencjonowanej działalności gospodarczej.

Powyższy wstęp może być kanwą do wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2013 r., w którym to sąd stwierdził, iż osoba, która sprowadzała samochody z Niemiec i następnie po ich wyremontowaniu sprzedawała w Polsce, musi zapłacić podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Interesujący był w szczególności stan faktyczny badany przez sąd. Okazuje się, że już nabycie 15 samochodów w latach 2004 – 2008 może zostać uznane za działalność gospodarczą. Na nic zdały się twierdzenia podatnika, który próbował udowodnić, iż zakupione auta przeznaczane były każdorazowo do użytku własnego oraz najbliższej rodziny, a nie do natychmiastowej odprzedaży. Sąd nie dał nawet wiary twierdzeniom, że koszty przeprowadzonych napraw wraz z kosztami zakupu samochodów niejednokrotnie przewyższały cenę ich sprzedaży, co wskazuje, iż z punktu widzenia ekonomicznego, nieuzasadnionym byłoby kupowanie powyższych samochodów z zamiarem „zarobkowej” odsprzedaży.

Zdaniem NSA, pomimo powyższych twierdzeń, aktywność podatnika w zakresie sprowadzania i sprzedaży aut spełniała kryteria pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiącej źródło przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

Tags: