Członek zarządu może być Samozatrudnionym?

Członek zarządu może być Samozatrudnionym?

Zgodnie z dotychczasową trwałą praktyką organów podatkowych oraz sądowych Samozatrudnieni nie byli uprawnieni do odliczania podatku VAT z tytułu zakupionych towarów i usług, w sytuacji gdy głównym przedmiotem działalności gospodarczej były czynności zarządzania przedsiębiorstwem, tj. czynności, które co do zasady są wykonywane w ramach kontraktu menadżerskiego.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska może być m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn I FSK 1645/11, w którym sąd stwierdził, iż członek zarządu nie może być podatnikiem VAT, gdyż wykonywane przez niego usługi nie spełniają warunku samodzielności. W konsekwencji, organy podatkowe mogą bez przeszkód kwestionować faktury wystawione spółce za usługi świadczone przez menedżera, a co za tym idzie, prawo do odliczenia VAT.

Niemniej jednak ostatnio organy podatkowe akceptują stanowisko, zgodnie z którym członek zarządu może być podatnikiem VAT, jeżeli w pełni odpowiada za efekty wykonywanej przez siebie pracy wobec osób trzecich. Powyższe stanowisko potwierdzają m.in. interpretację indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (o sygn. IPPP1/443-658/13-3/MP) oraz w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-271/13-5/MR).

Mając powyższe na uwadze wydaje się, że w najbliższym czasie może znacznie wzrosnąć ilość Samozatrudnionych wykonujących czynności w ramach kontraktu menadżerskiego na rzecz dotychczasowego pracodawcy (uwaga na inne ograniczenia w VAT). Jednakże przed rozpoczęciem wykonywania takich czynności wysoce zalecane byłoby zwrócenie się z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Odrębną kwestią, która nie została omówiona w przedmiotowych rozstrzygnięciach jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na gruncie wspomnianej ustawy nie można wykonywać w ramach działalności gospodarczej czynności zarządzania przedsiębiorstwem. Takie czynności zawsze są opodatkowane jako działalność wykonywana osobiście, na zasadach podobnych jak z tytułu umowy o pracę (zasady ogólne). Takie osoby nie mogą opodatkować swoich dochodów na zasadach podatku liniowego. Ponadto, w przypadku działalności wykonywanej osobiście, płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy nie będzie także Samozatrudniony, ale podmiot z nim współpracujący.  Może pojawić się także problem w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów.

W konsekwencji przedmiotowe interpretację mają zasadnicze znaczenie jedynie dla tych Samozatrudnionych, którzy dokonują zakupów opodatkowanych podatkiem VAT. Możliwość odliczenia VAT jest jedyną korzyścią jakie otrzymają Samozatrudnieni.

Tags:
,