Decyzja Rady UE dotycząca ograniczeń odliczania VAT od samochodów osobowych

Decyzja Rady UE dotycząca ograniczeń odliczania VAT od samochodów osobowych

17 Grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na zaproponowane przez Polskę ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od nabycia samochodów. Decyzja Rady UE była konieczna do rozpoczęcia przez Polskę procesu legislacyjnego dotyczącego nowych zasad odliczania VAT w tym zakresie.

Jak już sygnowaliśmy w poprzednich artykułach, na początku 2014 roku powrócą do łask auta z kratką. Nie mniej nie na długo – w sytuacji pozytywnej decyzji Rady UE, zostaną pośpiesznie wprowadzone do ustawy VAT nowe regulacje. W konsekwencji, nabycie samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością będzie korzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT. Pełnego odliczenia będzie można dokonać także od wydatków eksploatacyjnych (w tym paliwa) dotyczących tych pojazdów. Jednakże w przypadku wykorzystywania samochodu firmowego także do celów prywatnych, przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia jedynie 50% VAT od nabycia samochodów osobowych oraz związanymi z tym samochodem wydatkami eksploatacyjnymi, które nie będą wykorzystywane wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jest jeszcze wiadomy termin zmiany ograniczenia odliczania VAT od samochodów osobowych w 2014 roku, nie mniej można się go spodziewać najwcześniej na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2014 roku.

Tags: