Dotychczasowy lokal firmowy można wynająć prywatnie

Dotychczasowy lokal firmowy można wynająć prywatnie

Ostatnio została wydana bardzo ciekawa interpretacja dotycząca optymalizacji najmu nieruchomości firmowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 17 października 2013 r. (sygn. IPTPB1/415-486/13-4/KO) oraz korespondującej z nią z dnia 30 września 2013 r. (IPTPP4/443-528/13-2/UNR), potwierdził, iż w pierwszej kolejności przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tytułu wyprowadzenia z ewidencji środków trwałych nieruchomości, wykorzystywanej w działalności gospodarczej, a następnie przeniesionej do majątku prywatnego celem przeznaczenia na wynajem w ramach tzw. najmu prywatnego. Potwierdzone również zostało prawo do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tego najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5%.

Konsekwencją powyższych interpretacji jest niższe opodatkowanie nieruchomości firmowych. Podatnik najpierw zamortyzował nieruchomość w firmie (odpisy amortyzacyjne były kosztami uzyskania przychodów z działalności), a następnie zamiast ją wynajmować i opodatkowywać podatkiem na zasadach ogólnych (18% / 32%) lub liniowym (19%), przekazał na cele osobiste i wynajmuje w ramach najmu prywatnego (opodatkowanego 8,5%). Powyższe stanowisko zostało zatwierdzone przez fiskusa w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Tags: