Działalność gospodarcza, a autorskie prawa majątkowe

Działalność gospodarcza, a autorskie prawa majątkowe

Przedmiotem działalności gospodarczej wielu istniejących na rynku firm są autorskie prawa majątkowe. Do grupy przedsiębiorców, którzy osiągają dochody z tytułu przeniesienia prawa do utworu w rozumieniu prawa autorskiego są m.in. architekci, artyści, twórcy, czy programiści.

Twórcy, którzy przenoszą autorskie prawa majątkowe na nabywcę mają co do zasady możliwość opodatkowania swoich dochodów na dwa sposoby:

  • na zasadach działalności wykonywanej osobiście (czyli  tak jak przy umowach zlecenia, czy dzieło – płatnikiem odpowiedzialnym za odprowadzenie podatku jest w tym przypadku nabywca utworu) lub
  • na zasadach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednakże ten drugi sposób jest coraz częściej kwestionowany przez organy podatkowe. Zdaniem MF wyrażonym w interpretacjach indywidualnych, przeniesienie autorskich praw majątkowych powinno zostać opodatkowane na zasadach ogólnych z ustalonym ustawowo limitem kosztów. W konsekwencji, to nabywca utworu powinien odprowadzić z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od twórcy. To stosunkowo nowe podejście może mieć istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego – zarówno dla twórców, jak i odbiorców ich usług.