Nieopodatkowana sprzedaż auta wykupionego z leasingu?

Nieopodatkowana sprzedaż auta wykupionego z leasingu?

Koszty uzyskania przychodu z tytułu używania samochodu w ramach leasingu operacyjnego są jednymi z najpopularniejszych kosztów ponoszonych przez Samozatrudnionego. Jakkolwiek podczas ich pokrywania, wpływają one na niższe opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej, tak już późniejszym sam wykup auta z leasingu operacyjnego i jego sprzedaż mogą mocno wpłynąć na wyższy podatek płacony z prowadzonej działalności gospodarczej.

Organy podatkowe zdają się jednak potwierdzać, że istnieje możliwość sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego wykorzystywanego przez Samozatrudnionego w prowadzonej przez siebie firmie bez podatku PIT. Do takich bowiem konkluzji można dojść analizując interpretację indywidualną Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 03.07.2019 r. sygn. 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG. W przedmiotowej interpretacji, prowadzący działalność gospodarczą informatyk, po okresie używania samochodu w ramach leasingu operacyjnego, zamierzał auto wykupić, przeznaczyć na cele prywatne, a następnie po 6 miesiącach sprzedać. Poniesiona tytułem wykupu opłata nie miała zostać zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, ani nie miał zostać odliczony od niej podatek naliczony VAT. Samochód nie miał już być nigdy więcej używany w ramach działalności gospodarczej.

W ocenie podatnika, która znalazła aprobatę organu podatkowego, w sytuacji, w której wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód nie miał stanowić składnika majątku firmy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie powinien stanowić przychodu z działalności gospodarczej. Tym samym sprzedaż samochodu powinna była być kwalifikowana do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT – czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji przychód nie powstawałby, jeżeli zbycie rzeczy będzie miałoby miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie (wykup z leasingu). Natomiast w przypadku sprzedaży przedmiotowego samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiłoby jego nabycie (wykup z leasingu) powstałby obowiązek podatkowy na podstawie ww. przepisu.

Praktyczny przykład

Leszek korzystał w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zwolnionej z VAT z samochodu osobowego marki Toyota Avensis na zasadach leasingu operacyjnego. Po zakończeniu leasingu operacyjnego, Leszek zastanawiał się, czy samochód zaliczyć do majątku firmy, czy przeznaczyć na cele osobiste i wziąć nowy samochód w leasing. Leszek postanowił przeznaczyć samochód na cele osobiste. Po roku Leszek sprzedał samochód. Sprzedaż samochodu nie podlegała opodatkowaniu PIT. W sytuacji, w której Leszek włączyłby samochód po okresie leasingu operacyjnego do środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie dokonał jego sprzedaży po roku, musiałby zapłacić podatek dochodowy na takich samych zasadach jak w przypadku pozostałych dochodów z działalności gospodarczej (przy wartości auta w wysokości 60.000 i opodatkowaniu na zasadach podatku liniowego, podatek PIT wyniósłby 60.000 x 19% = 11.400 PLN)