Obiad z kontrahentem kosztem w dzialalnosci gospodarczej

Obiad z kontrahentem kosztem w dzialalnosci gospodarczej

Pod koniec listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), w której odniósł się do istotnej i nierozstrzygniętej do tej pory kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na posiłki. Do tej pory organy podatkowe kurczowo trzymały się stanowiska, iż wszelkie wydatki na gastronomie są wydatkami na reprezentację niestanowiącymi kosztów w działalności gospodarczej.

Minister Finansów w końcu przyznał, że o ile przedsiębiorcy chcą zaliczyć do kosztów podatkowych zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, to wydatki te przede wszystkim muszą być dokonane w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (ogólna definicja kosztu). W konsekwencji obiady dla rodziny, fundowanie przyjęcia dla znajomych takim kosztem z pewnością nie będą. Minister Finansów wprost stwierdził, iż nie trzeba jednak wyłączać z kosztów  wydatków na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami itd. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Niemniej jednak należy pamiętać, iż inaczej jest, gdy wyłącznym bądź dominującym celem takich zakupów jest stworzenie pewnego wizerunku przedsiębiorcy, dobrego obrazu jego firmy czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań. Są to bowiem koszty reprezentacji.

Na marginesie należy zauważyć, iż pomimo faktu, że zastosowanie się do stanowiska zawartego w interpretacji ogólnej nie powinno przedsiębiorcy szkodzić, to warto zastanowić się nad dobrym udokumentowaniem konkretnego wydatku w kontekście ewentualnej kontroli podatkowej. Takim potwierdzeniem może być nie tylko faktura dokumentująca przedmiotowy wydatek, ale np. notatka służbowa, czy lista zaproszonych gości.

Tags: