Odliczenie podatku VAT od najmu miejsc parkingowych

Odliczenie podatku VAT od najmu miejsc parkingowych

Wprowadzone od 1 czerwca 2014 roku zmiany związane odliczaniem podatku VAT od wydatków związanych z samochodami firmowymi wykorzystywanymi na cele mieszane (służbowe i prywatne) budzą wiele wątpliwości Samozatrudnionych.

Nie trudno jest się domyślić, że w większości przypadków, fiskus stoi na stanowisku, iż niemal od każdego wydatku choćby pośrednio związanego z używaniem samochodu służbowego wykorzystywanego w sposób mieszany można odliczyć jedynie 50% VAT. Niemniej zdarzają się odmienne, pozytywne dla Samozatrudnionych interpretację organów podatkowych.

Niewątpliwie jedną z nich jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lipca 2014 r., sygn. IPPP1/443-442/14-4/ISZ. Przedmiotem tej interpretacji jest ocena stanowiska wnioskodawcy w zakresie odliczenia 100% podatku VAT od opłaty z tytułu najmu miejsc parkingowych. Organ interpretacyjny zgodził się na pełne odliczenie podatku VAT, nawet w sytuacji, w której na miejscach parkingowych stoją wykorzystywane w sposób mieszany samochody służbowe.

Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego zawartym we wspomnianej wyżej interpretacji, w celu zbadania prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od najmu miejsc parkingowych należy zwrócić uwagę, czy:

  • najem miejsca parkingowego jest związany bezpośrednio z używaniem samochodu służbowego, czy z lokalem, do którego może być te miejsca przypisane, a który to lokal jest głównym przedmiotem najmu (charakter poboczny, akcesoryjny do najmu lokali biurowych)
  • z umowy najmu miejsca parkingowego wynika, jakie konkretne pojazdy mogą być parkowane na miejscu postojowym,
  • Samozatrudniony jest obciążany zapłatą za miejsce parkingowe niezależnie od tego ile i jakie pojazdy były parkowane na miejscu postojowym (czynsz powinien być płacony nawet w sytuacji, gdy w danym miesiącu nie parkował żaden pojazd)
  • przedmiotowe miejsce parkingowe służy nie tylko samochodowi służbowemu, ale i pojazdom należącym do klientów Samozatrudnionego.

 

W tym momencie praktyka organów podatkowych jest wyjątkowo uboga. Niemniej, w przypadku potencjalnego sporu z organami podatkowymi w zakresie pełnego odliczenia VAT od najmu miejsc parkingowych warto powołać się na wnioski płynące z powyższej interpretacji

Tags: