Planowane zmiany dotyczące zakładania działalności gospodarczej

Planowane zmiany dotyczące zakładania działalności gospodarczej

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w przepisach dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim zautomatyzowaniu nadawania numerów NIP i REGON.

Obecnie, w ramach procedury jednego okienka, przedsiębiorcy, w zależności czy są osobami prawnymi (lub posiadającymi zdolność prawną) albo osobami fizycznymi składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS) albo do CEIDG. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, poza procedurą jednego okienka należy także złożyć wniosek do ZUS dotyczący zgłoszenia odprowadzania składek za prowadzącego działalność gospodarczą lub jego pracowników.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, które także znajduje swoje potwierdzenie w praktyce obrotu gospodarczego, procedura jednego okienka w przypadku wpisów do rejestru przedsiębiorców (KRS) nie sprawdziła się. Zamiast przyspieszenia zakładania przedsiębiorstwa, procedura uległa wydłużeniu. Jedno okienko, w przypadku rejestru przedsiębiorców jest w istocie jedynie miejscem centralnego składania przez przedsiębiorców wymaganej dokumentacji, oddzielnej do każdej z trzech organów (urząd skarbowy, urząd statystyczny, ZUS). Często w przedmiotowych wnioskach powiela się te same dane. Mając na uwadze, że centralny organ musi przesłać dokumenty do odpowiednich instytucji, procedura nadawania numerów uległa nawet wydłużeniu.

Projekt zmian ustawy o KRS zakłada m.in. możliwość rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorcę od razu po dokonaniu wpisu w KRS, czy także umożliwia zastosowanie procedury jednego okienka dla wniosków o wpis drogą elektroniczną. Zakłada się, że podmioty, które podlegają wpisowi w KRS i do innych rejestrów nie będą musiały wiele razy podawać tych samych danych. Nadawanie numeru NIP i REGON będzie uproszczone poprzez wprowadzenie automatycznego nadawania numerów w systemach teleinformatycznych Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, po przekazaniu z KRS do tych systemów danych o podmiocie, objętych treścią wpisu w rejestrze. Zasada automatycznego nadawania obejmie też NIP.

Komentowane powyżej zmiany dotyczą procedury jednego okienka dotyczącej wpisów do KRS. Z powyższych założeń można wywnioskować, że procedura zmierza podobnej jak ta, która dotyczy wpisu do CEIDG dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.