Planowane zmiany w zakresie oskŁadkowania umów o dzieło

Planowane zmiany w zakresie oskŁadkowania umów o dzieło

Ostatnimi czasy głośno jest o planowanych zmianach w zakresie ubezpieczeń społecznych. Rząd, starając się ograniczać rosnący deficyt w ZUS próbuje różnymi sposobami zwiększyć wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże samo podniesienie składek jest metodą wyjątkowo niepopularną i budzi uzasadnione niezadowolenie wśród płatników.

Jednym z planów partii rządzącej stało się nałożenie składki na ubezpieczenie społeczne na osoby zatrudnione na umowach o dzieło. Z uwagi na koszty pracy i kryzys ekonomiczny wśród przedsiębiorców będzie ono miało ograniczony zakres. W sytuacji, gdy wykonawca dzieła będzie u płatnika składek zatrudniony na etacie lub umowie zlecenia, od umowy o dzieło nie będzie potrącana składka ZUS. Warunkiem sine qua non będzie ustalenie podstawy opłacania składki z umowy o pracę lub zlecenia na poziomie wyższym niż minimalne wynagrodzenie (na rok 2014 – 1680 złotych). Także Samozatrudnieni, jako osoby prowadzące działalność gospodarczą będą zwolnieni ze składki ZUS od umowy o dzieło (z zastrzeżeniem, że dzieło nie jest wykonywane w ramach działalności gospodarczej). Takie zwolnienie będzie jednak przysługiwać, w sytuacji gdy podstawą opłacanej składki na ubezpieczenia społeczne będzie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (zatem nie w ciągu pierwszych dwóch lat działalności)