Prezes z własną firmą i liniowym PIT

Prezes z własną firmą i liniowym PIT

Nie ulega wątpliwości, że prezes zarządu pełni w spółce różne role – jest nie tylko osobą zarządzającą, ale także doradcą. W przypadku umowy o pracę, całość jego dochodów opodatkowana jest wg skali podatkowej i często przekracza 32% (po osiągnieciu progu 85.528 PLN). Co jednak w sytuacji, gdy część pracy świadczona jest przez prezesa zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, a część na podstawie uchwały o powołaniu członka zarządu? Czy jest możliwość odprowadzania 19% podatku liniowego w przypadku założenia działalności gospodarczej i świadczenia usług doradczych, a w pozostałym zakresie świadczenia czynności zarządczych opodatkowania wg skali? Otóż według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 01.06.2020 r. sygn. 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK., okazuje się to możliwe.

O interpretacje zapytał doradca, który pełni funkcję członka zarządu spółki z o.o. w ramach stosunku powołania oraz jest zatrudniony na umowę o pracę. Osoba ta chciałaby jednak zrezygnować z tej umowy i założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć swoje usługi w ramach umowy na usługi doradcze, a czynności związane z zarządzaniem spółką na podstawie powołania. Wnioskodawca podkreśla, że obowiązki wykonywane na stanowisku członka zarządu nie pokrywałyby się z obowiązkami wynikającymi z umowy doradczej, ale byłby świadczone na rzecz spółki.

Fiskus stwierdził, że jeśli usługi doradcze prowadzone są na rzecz spółki wobec której samozatrudniony ponosi odpowiedzialność i nie są one wykonywane pod kierownictwem oraz wiążą się z podjęciem  ryzyka gospodarczego, to takie czynności można uznać za wykonywane w ramach pozarolniczej działalność gospodarczej i opodatkować liniowo stawką 19%.

Praktyczny przykład

Genowefa jest członkiem zarządu spółki z o.o., a przy okazji świadczy dla spółki usługi doradcze na podstawie umowy doradczej w ramiach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. W zakres jej obowiązków jako członka zarządu wchodzi:

 • Reprezentowanie Spółki zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych
 • Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu
 • Kształtowanie strategii Spółki i podejmowanie decyzji odnośnie jej realizacji
 • Identyfikacja, usuwanie zauważonych usterek i wadliwości w procesie organizacji działalności Spółki
 • Zawieranie umów w imieniu Spółki z kontrahentami, pracownikami i innymi osobami trzecimi
 • Prowadzenie rozmów i wsparcie w negocjacjach z dostawcami spółek
 • Współudział w opracowywaniu długoterminowych planów działalności.

Zakres obowiązków wynikający z umowy doradczej nie pokrywa się z powyższymi obowiązkami i obejmuje m.in.:

 • badanie efektywności sprzedawców
 • tworzenie planów marketingowych
 • przygotowywanie analiz trendów na rynku
 • wsparcie w konstruowaniu budżetu

Genowefa z racji tego, że ponosi odpowiedzialność za wykonywane obowiązki doradcze, nie wykonuje czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, ma możliwość opodatkowania dochodów z firmy liniowo stawką 19%.