Prowadzenie działalności gospodarczej przez sportowców

Prowadzenie działalności gospodarczej przez sportowców

Różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a działalnością gospodarczą spędza sen z powiek wielu początkującym przedsiębiorcom. Prawodawca w ustawie o PIT zawarł bowiem zamknięty katalog profesji, które powinny zostać opodatkowywane na zasadach ogólnych (18 / 32 %). Stąd wielu sportowcom, artystom, czy naukowcom prowadzących działalnością gospodarczą i rozliczającym się 19% podatkiem liniowym po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów, urzędy skarbowe zaczęły kwestionować dotychczasowe rozliczenia i dokonywać podwyższenia podstawy opodatkowania. Zintensyfikowane działania fiskusa szczególnie dużo zamieszania wywołały w polskim żużlu. Co więcej wzmożone kontrole podatkowe dotyczyły nie tylko rozliczenia po stronie sportowców, ale i prawa do odliczenia przez kluby sportowe podatku VAT naliczonego od opłaconych faktur.

W wyniku stanowczego podejścia organów podatkowych oraz rozbieżności w orzecznictwie, Minister Finansów w dniu 22 maja 2014 r. wydał interpretację ogólną (DD2/033/30/KBF/RD-47426) w zakresie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła – działalność gospodarcza. W interpretacji ogólnej stwierdzono, iż podatnik uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (z wyjątkiem zarządzania przedsiębiorstwem) może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne wykluczające prowadzenie działalności gospodarczej. Do tych przesłanek ustawodawca zalicza:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • wykonywanie pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

Powyższa interpretacja ogólna powinna znacznie ograniczyć kontrole organów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że tylko wtedy będzie mogła mieć zastosowanie, gdy okoliczności faktyczne towarzyszące prowadzonej przez sportowca działalności, będą spełniały definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT.

Tags:
,