Prowadzenie działalności i zatrudnienie, a ZUS

Prowadzenie działalności i zatrudnienie, a ZUS

Od pewnego czasu współpracujemy ze Stowarzyszeniem Samozatrudnieni, w ramach którego mamy okazję jeszcze lepiej poznać podatkowe problemy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Okazuje się, że jedną z największych trudności jaką napotykają Samozatrudnieni jest comiesięczne opłacanie składek na ZUS – bez względu na wysokość osiągniętego dochodu i samego faktu jego otrzymania. Często zatem spotykamy się z pytaniami, czy istnieje prawna i legalna możliwość zwolnienia z tego uciążliwego ubezpieczenia? Wielu właścicieli firm wspomina przy tym o ofertach dotyczących, często wyłącznie umownego, zatrudnieniem za granicą – w Wielkiej Brytanii, czy na Słowacji.

Pomimo faktycznego, niższego obciążenia ekonomicznego, nie jest to jednak rozwiązanie bezpieczne składkowo w Polsce, o czym zdają się zapominać firmy takie zatrudnienie oferujące. Należy bowiem zauważyć, że nawet w pozytywnych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez ZUS (tu m.in. decyzja nr 1220/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. przez Oddział ZUS w Lublinie) jest zaznaczone, że możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania ZUS z działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce istnieje, gdy praca za granicą nie nosi znamion pracy o charakterze marginalnym – a z taką najczęściej mamy do czynienia w ramach opłacania „abonamentu”. W konsekwencji, istnieje ryzyko, iż w przypadku kontroli ZUS u właścicieli firm wybierających takie „zagraniczne” ubezpieczenie, może powstać bardzo duża zaległość składkowa.

Jednym z legalnych zwolnień z opłacania składki ZUS z prowadzonej działalności gospodarczej, oprócz opisywanego na naszym blogu założenia spółki z o.o., wydaje się zbieg tytułów do ubezpieczeń – ale w Polsce. Z takim zbiegiem mamy do czynienia, w sytuacji gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest równocześnie zatrudniona na etacie. W przypadku, gdy taka osoba nie korzysta z prawa do małego ZUS, generalnie może być zatrudniona u przedsiębiorcy, dla którego świadczy usługi w ramach umowy o współpracy (samozatrudnienia). Niemniej, aby korzystać ze zwolnienia ze składek w ramach działalności gospodarczej, wysokość pensji powinna być ustanowiona przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia. To w 2015 r. wynosi 1750 złotych.

W konsekwencji, w przypadku osób dotychczas zatrudnionych na etacie i zastanawiających, przechodzących lub będących na samozatrudnieniu, warto przemyśleć pozostawienie przynajmniej części otrzymywanego dotychczas wynagrodzenia z umowy o pracę na poziomie płacy minimalnej. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby zarówno w umowie o pracę, jak i w umowie o współpracy w ramach samozatrudnienia rozgraniczyć zakresu wykonywanych zadań.

Tags: