Przejście na Samozatrudnienie, a prawo do skorzystania z niższego ZUS

Przejście na Samozatrudnienie, a prawo do skorzystania z niższego ZUS

Wielu pracowników kierując się niewątpliwą korzyścią fiskalną związaną z potencjalną optymalizacją otrzymywanego wynagrodzenia decyduje się porozumienie z dotychczasowym pracodawcą i przejście z etatu na samozatrudnienie. Trudno nie odnieść wrażenia, że jednym z głównych powodów zmiany stosunku pracy na współpracę jest oszczędność na składkach na ubezpieczenie społeczne.

Niestety, nie zawsze osoby, które założą własną działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z preferencyjnych stawek ZUS. W jednej z ostatnio wydanych interpretacji, ZUS oddział w Lublinie (decyzja z 11.04.2014 r., sygn. WPI/200000/43/381/2014 ) w zasadzie potwierdził, że prawo do deklarowania do podstawy wymiaru składek kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia jest ograniczone dla osób wykonujących działalność na rzecz pracodawcy. Wystarczy, że chociaż jedna czynność świadczona w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego pracodawcy jest tożsama z czynnościami świadczonymi w ramach stosunku pracy, aby ZUS zakwestionował wpłaty na rzecz ZUS w minimalnej wysokości.

W związku z powyższym, przy przejściu z etatu na samozatrudnienie, należy ze szczególną starannością podejść do zmiany warunków na jakich miałaby odbywać się współpraca z byłym pracodawcą. W świetle stanowisk organów rentowych, tylko w sytuacji diametralnej zmiany obowiązków, prawo do odprowadzania minimalnych składek na ubezpieczenie społeczne może zostać zachowane.

Tags: