Przychody z tytułu najmu, a prowadzenie działalności gospodarczej

Przychody z tytułu najmu, a prowadzenie działalności gospodarczej

Wynajmujący mieszkania poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą mają dwie możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów:

  • za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%),
  • na zasadach ogólnych (stawki progresywne 18% i 32%)

 

Istotą opodatkowania na zasadzie ryczałtu jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji podatnicy, którzy rozliczają się na powyższych zasadach z fiskusem nie mogą odliczyć zapłaconych podatków od nieruchomości, amortyzacji lokalu, czynszów, remontów, czy odsetek od kredytu hipotecznego.

Jednakże, niska 8,5 % stawka podatkowa często stosowana jest przez podatników celem optymalizacji uzyskiwanych dochodów. Należy jednak zauważyć, iż nie w zawsze można korzystać z powyższych preferencji.

W świetle stanowiska zajętego zarówno przez orzecznictwo (Wyrok WSA w Szczecinie, sygn. I SA/Sz 331/13), jak i organy podatkowe (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak ITPB1/415-119A/13/IG), w sytuacji gdy zostaną spełnione przesłanki działalności gospodarczej, tj. wystąpienie celu zarobkowego, okresowa powtarzalność najmu, czy prowadzenie najmu w sposób zorganizowany i ciągły, podatnicy nie mają prawa do korzystania z 8,5% stawki podatku.

W konsekwencji, należy ze szczególną starannością podchodzić do opodatkowywania najmu nieruchomości stawką ryczałtową 8,5%. Zwrócić należy uwagę, czy nieruchomość jest wynajmowana w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany oraz czy wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Z najmem nie powinny być związane także dodatkowe usługi.

Tags:
,