Rozliczenie dwóch samochodów przez Samozatrudnionego

Rozliczenie dwóch samochodów przez Samozatrudnionego

Samozatrudniony i dwa samochody? Jaki sens i związek z prowadzoną działalnością gospodarczą ma posiadanie dwóch aut osobowych? To nie przejdzie – tak wielokrotnie słyszą Samozatrudnieni od swoich księgowych na pytanie, czy mogą do działalności gospodarczej zaliczyć drugie auto. Jak się okazuje, zupełnie inne stanowisko potrafi zająć Ministerstwo Finansów, o czym możemy przekonać się analizując interpretację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24.06.2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.49.2020.3.AWO.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji, Samozatrudnionym był lekarz prowadzący prywatną praktykę. Z uwagi na specyfikę wykonywanej przez lekarza działalności wymagającej codziennego przemieszczania się, niezbędnym narzędziem umożliwiającym Samozatrudnionemu prowadzenie tej działalności był samochód. Lekarz we wniosku o wydanie interpretacji wskazał, iż posiada aktualnie jeden samochód, który wziął w leasing operacyjny, a koszty z nim związane rozlicza w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów, niemniej planuje wziąć w leasing operacyjny jeszcze jeden samochód, który będzie również wykorzystywać (zamiennie) dla celów działalności, tj.m.in. do codziennych dojazdów do pracy, dojazdów na wezwanie do chorych, przejazdów na konferencje naukowe.

Samozatrudniony był zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów także opłat za leasing drugiego samochodu. Zaskakując wiele osób, organ podatkowy potwierdził taką możliwość. Wskazał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu, w tym także samochodów osobowych oraz ilości zakupionych środków transportu. Warunkiem jednak koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku samochodu osobowego, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Co jednak istotne, brak jest przeszkód prawnych, aby Samozatrudniony w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystywał kilka samochodów osobowych, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Studząc nastroje, należy jednak zwrócić uwagę, że to na Samozatrudnionym spoczywa wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystywaniem samochodu a osiągniętym przychodem. To Samozatrudniony bowiem będzie osiągać korzyści polegające na możliwości zaliczenia wydatków poniesionych w związku z leasingiem samochodu osobowego i jego eksploatacją do kosztów uzyskania przychodu i tym samym obniżeniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli zatem charakter prowadzonej przez Samozatrudnionego działalności gospodarczej (np. jej rozmiar, sposób wykonywania usług) uzasadnia wykorzystywanie w tej działalności gospodarczej dwóch środków transportu (samochodów), to dopiero i co do zasady, wydatki związane z tymi pojazdami – w ustawowych granicach – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.

Praktyczny przykład

Leon jest kierownikiem budowy prowadzącym działalność gospodarczą na rzecz generalnego wykonawcy. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Leon otrzymuje 8000 PLN miesięcznie. Charakter pracy Leona wymaga świadczenia przez niego usług na różnych budowach, często oddalonych od siebie o kilkaset kilometrów. Leon używa zatem dwóch samochodów służących mu do podróżowania w obrębie jednego województwa (pomiędzy województwami przemieszcza się wraz z innymi pracownikami pociągiem). Oba samochody są wzięte w leasing operacyjny w wysokości 1000 PLN brutto miesięcznie. Tym samym zobowiązania z tytułu PIT Leona wynoszą o 190 PLN niż w sytuacji, w której tylko jeden leasing operacyjny byłby zaliczony do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (8000 – 1000 <jeden leasing> ) x 19% = 1330 versus (8000-2000 <dwa leasingi>) x 19% = 1140 PLN)

Tags: