Sam fakt sprzedaży na portalu aukcyjnym nie musi świadczyć o prowadzeniu działalności gospodarczej

Sam fakt sprzedaży na portalu aukcyjnym nie musi świadczyć o prowadzeniu działalności gospodarczej

We wpisie z 8 stycznia 2014 roku informowaliśmy o wyjątkowo niekorzystnym wyroku NSA dotyczącym podatnika zajmującego się sprzedażą wyremontowanych samochodów. Sąd uznał, iż aktywność podatnika w zakresie sprowadzania i sprzedaży aut spełniała kryteria pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiącej źródło przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

Należy jednak zauważyć, że stanowisko sądów w zakresie spełnienia przesłanek prowadzenia działalności gospodarczej jest niejednolite i czasem zaskakujące. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. II FSK 67/12 podatnik, mimo że w sposób ciągły wystawia na aukcji części komputerowe, nie musi być uznany za firmę i może uniknąć zapłaty PIT, jeśli np. realizuje własne potrzeby naukowe lub badawcze.

Najciekawszy fragment wyroku:

W ocenie sądu pierwszej instancji, na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania nie można ustalić, w jakim celu Skarżący nabywał, sprzedawał i naprawiał sprzęt komputerowy. Sąd pierwszej instancji zwrócił uwagę, że Skarżący jest informatykiem i w trakcie ostatnich lat zgromadził znaczną ilość części komputerowych. Zainteresowanie Skarżącego informatyką tłumaczyć może zatem ilość i częstotliwość dokonywanych transakcji. W tym kontekście, sam fakt sprzedaży nie musi świadczyć o zamiarze osiągnięcia zysku, co wskazywałoby na zarobkowy charakter działalności. Tym bardziej, że sprzedawany i nabywany przez Skarżącego sprzęt był niekompletny, występował w pojedynczych sztukach i był używany. Sąd nie zgodził się z organami podatkowymi, że zbieranie sprzętu i jego sprzedaż po wielu latach jest bezcelowe ze względu na postęp technologiczny. Wobec tego, na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego nie można było sformułować wniosku, że Skarżący prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

Tags: