Samozatrudniony ma prawo odliczenia VAT od nieuczciwego przedsiębiorcy

Samozatrudniony ma prawo odliczenia VAT od nieuczciwego przedsiębiorcy

Zgodnie z ostatnimi wynikami opublikowanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli, ściągalność podatku VAT spada. Urzędy skarbowe mają przede wszystkim problemy z uzyskaniem VAT od firm handlującymi paliwem oraz elektroniką. Często jednak ofiarą walki fiskusa z nieuczciwymi przedsiębiorcami są rzetelni podatnicy. Taka też sytuacja stała się kanwą rozpatrywanej sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie Jagiełło (C-33/13).

Polski przedsiębiorca dokonywał obniżenia podatku VAT o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa wystawionych przez inną polską spółkę. Organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia podatku VAT w firmie przedsiębiorcy na tej podstawie, że zakwestionowane faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Przekonanie organu podatkowego zostało oparte wyłącznie na dokumentacji księgowej Spółki. W ewidencjach kontrolowanej Spółki sprzedającej paliwa nie zostały zaewidencjonowane żadne faktury na zakup paliwa. Fiskus doszedł tym samym do wniosku, że Spółka nie mogła sprzedawać paliwa innym przedsiębiorcom, skoro nie wykazała, że nim nie dysponowała.

Niemniej jednak, organy nie kwestionowały faktycznych zakupów i używania przez M. Jagiełłę dostarczonego produktu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług nie analizowały ani nie ustalały, czy wielkość faktycznych dostaw i cena towaru były zgodne z danymi wykazanymi na zakwestionowanych fakturach.

Trybunał sprawiedliwości UE stwierdził, iż przedsiębiorca, który nie wiedział, że jego kontrahent jest nieuczciwy, i odliczył VAT z otrzymanych od niego faktur, ma prawo do odliczenia VAT pod warunkiem że faktycznie transakcja została przeprowadzona. Zdaniem Trybunału, fiskus ma prawo odmówić odliczenia tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca wiedział lub powinien był wiedzieć, że uczestniczy w przestępstwie. W momencie, gdy ten warunek nie zostaje spełniony, nie można mu odmawiać prawa do odliczenia.

Tags: