Składki ZUS przy działalności, a praca dla pracodawcy

Składki ZUS przy działalności, a praca dla pracodawcy

Wiele osób zastanawiających się nad przejściem na Samozatrudnienie (lub do tego zmuszonych) z pewnością zainteresowana jest możliwością skorzystania z preferencyjnej stawki ZUS. Optymalizacja składek na ubezpieczenie społeczne jest w końcu jednym z powodów mniejszego obciążenia fiskalnego zarabianych należności i w konsekwencji wiąże się z wyższym uposażaniem.

Zgodnie z ustawą o ZUS, a dokładnie art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dobrodziejstwa wynikające z małego ZUS nie mogą być zastosowane w  przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Dokonując wykładni językowej wspomnianego wyżej przepisu można dojść do wniosku, że:

  • Osoby zatrudnione na dotychczas na podstawie innych umów niż umowa o pracę (np. umowy zlecenia) mogą założyć działalność gospodarczą i świadczy usługi na rzecz byłego „zatrudniającego” równocześnie korzystając z ulgi ZUS dla nowych firm
  • Powołany przepis dotyczy byłego pracodawcy. Można zatem dojść do wniosku, iż w przypadku kontynuacji etatu na innych niż dotychczas warunków (np. w cząstce), pracodawca nie będzie mógł zostać uznany za byłego w rozumieniu ustawy o ZUS. W konsekwencji, Samozatrudniony będzie uprawniony do naliczania małego ZUSu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie można jednak wykluczyć, że rozwiązanie oparte na cząstce etatu może zostać zakwestionowane przez ZUS w toku ewentualnej kontroli.