Sprzedaż firmowego samochodu bez VAT

Sprzedaż firmowego samochodu bez VAT

Sprzedaż firmowego samochodu przez Samozatrudnionego podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% (chyba, że Samozatrudniony korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT). Doliczenie podatku VAT do ceny netto sprzedawanego samochodu jest obowiązkiem Samozatrudnionego, bez względu na to, czy przysługiwało mu wcześniej prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu firmowego, czy nie. Doliczenie podatku VAT do sprzedawanego samochodu jest szczególnie niekorzystne dla samochodów sprzedawanych osobom fizycznym, którzy nie mają prawa do nawet częściowego odliczenia podatku VAT.

Z naszej praktyki wynika, że bardzo często Samozatrudnieni:

  • nabywają samochód jako osoba prywatna, a potem wnoszą go do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, albo
  • nabywają samochód używany od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej lub od takiej osoby za pośrednictwem komisu, który rozlicza sprzedaż auta na zasadzie VAT marży.

Zarówno sprzedaż samochodu wniesionego do majątku firmowego, jak i samochodu używanego, nabytego bez prawa do odliczenia podatku VAT podlega przy jego sprzedaży opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Niemniej, opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży firmowego auta w powyższych sytuacjach można uniknąć. Sposobem na brak rozliczenia podatku VAT jest wcześniejsze wycofanie samochodu z majątku firmowego i przekazanie go na cele osobiste. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przekazanie na cele osobiste tylko wtedy jest opodatkowane, kiedy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. W przypadku zaś sprzedaży samochodów używanych, wniesionych do majątku firmowego z majątku prywatnego, czy samochodów nabywanych z od niepodatników, prawo do odliczenia podatku VAT przez przedsiębiorcę – podatnika nie przysługiwało.

Reasumując, sprzedając firmowy samochód, od którego Samozatrudniony nie miał prawa do odliczenia podatku VAT, warto w pierwszej kolejności zastanowić się nad wyprowadzeniem go z ewidencji środków trwałych i przekazaniem do majątku osobistego. Sprzedaż takiego samochodu, już z majątku prywatnego, nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, ale PCC płatnym przez kupującego.

Tags: