Stanowisko fiskusa w sprawie transakcji pomiędzy małżonkami

Stanowisko fiskusa w sprawie transakcji pomiędzy małżonkami

W praktyce bardzo często zdarzają się sytuację w których obydwoje małżonków są Samozatrudnionymi – prowadzą własne, indywidualne działalności gospodarcze, często w podobnych do siebie branżach. Takie zjawisko szczególnie widoczne jest u przedstawicieli wolnych zawodów – adwokatów, architektów, czy lekarzy. Czasami dochodzi do sytuacji, w których firma żony lub męża poszukuje konkretnych usług, które może wyświadczyć drugi małżonek. Wielu Samozatrudnionych ma wtedy dylemat, czy możliwe, a przede wszystkim bezpieczne z podatkowego punktu widzenia jest świadczenie usług pomiędzy małżonkami.

Okazuje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie może być twierdząca. W jednej z interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (z dnia 19.12.2014 r., sygn. ILPB1/415-1039/14-6/AG) rozpatrywano sytuację, w której mąż wykonał dla żony usługę sporządzenia cyfrowych map. Mąż, po wykonaniu usługi wystawił fakturę VAT, rozliczył jąw swoim zeznaniu i wykazał przychód. Żona zaś odliczyła podatek VAT i zaliczyła wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy w wydanych interpretacjach indywidualnych do tak przedstawionego stanu faktycznego, nie zakwestionował stanowiska małżonków. Należy jednakże dodać, że usługi pomiędzy małżonkami powinny być przede wszystkim wykonane oraz oparte na warunkach rynkowych.

Praktyczny przykład

Beata i Mariusz są małżeństwem. Beata prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Mariusz zaś jest radcą prawnym. Beata potrzebowała dobrze przygotowanej umowy na świadczenie swoich usług, która w całości zabezpieczy jej interesy w prowadzonej działalności gospodarczej. Umowę przygotował jej mąż. Na przygotowanie umowy poświęcił 10 godzin pracy w  stawce rynkowej 200 złotych netto. Mąż wystawił na żonę fakturę na 2000 złotych plus VAT w wysokości 460 złotych.  Beata miała prawo rozliczyć fakturę od firmy męża, poprzez zaliczenie jej w całości do kosztów uzyskania przychodów i odliczenie z niej 460 złotych podatku VAT.

Tags:
,