Udzielanie korepetycji jest formą prowadzenia działalności gospodarczej

Udzielanie korepetycji jest formą prowadzenia działalności gospodarczej

Jedną z popularniejszych form uzyskiwania dodatkowego dochodu jest udzielanie korepetycji. Choć prawdą jest, że wiele osób nie zgłasza uzyskiwanych w ten sposób dochodów do opodatkowania, to okazuje się, że nawet Ci, którzy chcą odprowadzać należny podatek dochodowy z tytułu uzyskiwanych zarobków na zasadach zbliżonych do umów zlecenia, nie mogą spać spokojnie. Zdaniem fiskusa, każdy, kto udziela korepetycji jest bowiem zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Takie stanowisko wynika z jednej z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z dnia 5 stycznia 2015 r. (sygn. IPTPB1/415-556/14-4/MM). Organ podatkowy zauważył, że nawet jeżeli zajęcia prowadzone są osobiście, bez udziału innych korepetytorów oraz odbywają się nieregularnie i nie w sposób zorganizowany, zostają mimo wszystko spełnione przesłanki pozwalające na uznanie prowadzonych zajęć za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Korepetytor z reguły sam bowiem ponosi odpowiedzialność oraz ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem korepetycji – w przypadku nieefektywnej nauki może nastąpić spadek ilości uczniów, którym będzie korepetycji udzielać. Ryzykiem gospodarczym związanym z ww. działalnością jest również ryzyko inwestycyjne, ponoszone np. na zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, środków pomocowych. Ponadto korepetytor z reguły nie udziela prywatnych lekcji pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego. Tym samym nie występują łącznie wszystkie trzy przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez korepetytora czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy jednak zauważyć, że negatywne stanowisko w tym zakresie zdarzają się zajmować sądy administracyjne – np. NSA w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r. sygn. II FSK 1279/12.

Jeszcze raz można się zatem przekonać, że ocena stanowiska w danej sprawie zależy nie tylko od okoliczności faktycznych, ale i często jest rezultatem dowolnego podejścia organów podatkowych.

Tags: