Uwaga na faktury od kontrahentów

Uwaga na faktury od kontrahentów

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny z uwagą przyglądać się od kogo otrzymują faktury VAT. W ostatnio wydanym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego odmówiono prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podstawioną firmę (wyrok o sygn. I FSK 1774/12).

Sąd w wyroku podkreślił, że w rozstrzyganej sprawie podatnik mógł się z łatwością dowiedzieć, że jego kontrahent firmuje działalność innej osoby. W ocenie NSA nie można mówić o dobrej wierze, skoro skarżący wiedział, że faktyczny sprzedawca działa pod cudzą firmą.

W przypadku zatem większych zakupów należałoby sprawdzić swojego. Można tego dokonać np. w powszechnie dostępnej wyszukiwarce CEIDG

Tags: