Wynagrodzenie dla małżonka kosztem uzyskania przychodu?

Wynagrodzenie dla małżonka kosztem uzyskania przychodu?

Przedmiotem wielu pytań i wątpliwości Samozatrudnionych jest rozliczanie w kosztach podatkowych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wynagrodzeń wypłacanych członkom rodziny. Niepokój przedsiębiorców budzą zapisy art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, zgodnie z którymi wydatkami, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów są wartość pracy podatnika, małżonka i małoletnich dzieci. Okazuje się jednak, że w określonych sytuacjach organy podatkowe godzą się na zaliczanie do kosztów podatkowych kwot wypłacanych np. małżonkowi.

W jednej z interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPB-1-1/4511-464/15/ESZ z dnia 12 października 2015 r) rozpatrywano sytuację małżonków, w której mąż prowadzi jako osoba fizyczna działalność gospodarczą, zaś żona jest artystką i wykonuje m.in. na zlecenie męża profesjonalne zdjęcia służące mężowi do osiągania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (produkcja lamp). Wykonywane przez małżonkę zdjęcia oraz wzory graficzne, stanowią przedmiot prawa autorskiego.

W ocenie organu podatkowego, wydatki jakie ponosi małżonek na nabycie od swojej małżonki praw autorskich do wykorzystania zdjęć oraz wzorów graficznych, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Wykonanie przez małżonkę zdjęć oraz wzorów graficznych stanowiących przedmiot prawa autorskiego nie będzie stanowiło pracy własnej jednego małżonka na rzecz drugiego. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają ograniczenia w zakresie możliwości zawierania transakcji między małżonkami.

Na marginesie należy zauważyć, że aby skorzystać z możliwości rozliczania w kosztach Samozatrudnionego pracy małżonka, praca ta powinna być faktycznie wykonana, stanowić przedmiot prawa autorskiego oraz zostać określona w wysokości rynkowej.

Praktyczny przykład

Mąż Jan jest samozatrudnionym autorem (opodatkowanym podatkiem liniowym) krótkich filmów reklamowych przygotowanych na rzecz klientów agencji marketingowej. Nieprowadząca działalności gospodarczej żona Anna jest kompozytorem muzyki do filmów męża. Jan otrzymuje z agencji marketingowej wynagrodzenie w wysokości 15.000 złotych netto za film. Muzykę w filmie komponuje żona – wartość rynkowa prawa autorskiego do muzyki wynosi 3.000 złotych. Jan uwzględnia w kosztach podatkowych nabycie prawa autorskiego od żony i opodatkowuje się podatkiem liniowym od 12.000 złotych (15.000 – 3.000 złotych). Podatek do zapłacenia przez męża wynosi 2280 złotych. Żona płaci podatek z tytułu przeniesienia praw autorskich z 50% ryczałtowymi kosztami uzyskania przychodu w wysokości 270 złotych [(3.000 – 1.500) x 18%]. Łączne obciążenie małżonków wyniosło 2.550 PIT. W sytuacji, w której nie doszłoby do przeniesienia praw autorskich do muzyki, podatek zapłacony przez Jana wynosiłby 2.850 złotych (15.000 x 19%)

Tags: