Zakup roweru, a odliczenie VAT

Zakup roweru, a odliczenie VAT

Nierzadko zdarza się, że Samozatrudnieni wykorzystują różnego rodzaju środki transportu celem dojazdu do swoich klientów. Do najczęściej wykorzystywanych można niewątpliwie zaliczyć samochód firmowy, taxi, czy transport środki transportu kolejowego lub lotniczego (w przypadku dalszych podróży służbowych). Niemniej, do jednych z bardziej niekonwencjonalnych środków lokomocji służących Samozatrudnionemu w działalności gospodarczej  można niewątpliwie zaliczyć rower. Okazuje się, że pomimo restrykcyjnej na ogół linii organów podatkowych, zdarza się, że te pozwalają na odliczenie podatku VAT od nabycia roweru wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Do powyższego wniosku można dojść po analizie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 08.09.2015 r., sygn. ITPP1/4512-661/15/IK. Wnioskodawcą byłą osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie budownictwa oraz wywozu odpadów., która współpracowała z dwiema firmami oddalonymi od siebie o 2 i 4 km. W celu szybkiego przemieszczania się pomiędzy firmami, podatniczka postanowiła nabyć rower i odliczyć z od wystawionej przez sklep faktury podatek VAT.

Co może budzić u niektórych osób kontrowersje, niemniej zgodnie z oczekiwaniami wnioskodawczyni, organ podatkowy zgodził się na możliwość odliczenia podatku VAT. Stwierdził bowiem, o ile zakupiony rower będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i będzie służyć sprzedaży opodatkowanej, będzie (…) przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy (red. O VAT).

Naturalnie wykorzystanie roweru na cele prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą i udowodnienie tego faktu przez organy podatkowe, może pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku VAT.

Praktyczny przykład

Marta jest Samozatrudnionym prawnikiem w jednej z dużych kancelarii prawnych. Wystawia fakturę na 6000 złotych plus VAT (w wysokości 23% – 1380 złotych). Generalnie Marta nie nabywa towarów i usług, z których może odliczać podatek VAT – toteż na ogół całe 1380 złotych podlegają miesięcznie wpłacie do urzędu skarbowego. W maju 2016 r. Marta postanowiła nabyć do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej rower za kwotę netto 2000 złotych plus VAT (23% – 460 złotych). Marta będzie wykorzystywała rower wyłącznie na trasie pomiędzy siedzibą swojej firmy, a siedzibą swojego klienta (kancelarią). W rozliczeniu VAT-7 za maj, Marta zamiast 1380 złotych wpłaci do urzędu skarbowego kwotę 920 złotych (1380 – 460 zł VAT za rower).

Tags: