PIT

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się zagadnieniem związanym z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej kart benefitowych – np. uprawniających do nieodpłatnego dostępu do usług z zakresu edukacji, rozrywek...

Nie podlega żadnym wątpliwością, że w celu świadczenia usług jak najwyższej jakości, osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę na różnego rodzaju szkoleniach. Nierzadko zdarza się, że...

W swojej praktyce niejednokrotnie spotykaliśmy się z pytaniami Samozatrudnionych dotyczących właściwego ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu. Generalnie Samozatrudnieni prowadzący firmę w miejscu, w którym...

Wielu Samozatrudnionych spotyka się z początkowym brakiem lokalu, w którym mogliby prowadzić działalność. Często, w celu zmniejszenia początkowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, Samozatrudnieni decydują się na prowadzenie działalności w lokalu...