VAT

Wielokrotnie już na blogu informowaliśmy o prognozowanych zmianach w odliczeniu podatku VAT od samochodów osobowych. Unia Europejska zgodziła się na wnioskowane przez Polskę ograniczenie dotyczące możliwości odliczenia 50% podatku VAT...

Nie pozostawia żadnych wątpliwości, że największe obciążenia podatkowe generuje w działalności gospodarczej samozatrudnionych podatek VAT. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim do wielu kosztów jakie ponosi samozatrudniony podatek...