VAT Tag

Wprowadzone od 1 czerwca 2014 roku zmiany związane odliczaniem podatku VAT od wydatków związanych z samochodami firmowymi wykorzystywanymi na cele mieszane (służbowe i prywatne) budzą wiele wątpliwości Samozatrudnionych. Nie trudno jest...

Wielu Samozatrudnionych zastanawia nad możliwością obniżenia zobowiązania podatkowego, w szczególności z tytułu należnego podatku VAT, wpłacanego miesięcznie lub kwartalnie do urzędu skarbowego. W sukurs zdają się przychodzić firmy oferujące na...

Wielokrotnie już na blogu informowaliśmy o prognozowanych zmianach w odliczeniu podatku VAT od samochodów osobowych. Unia Europejska zgodziła się na wnioskowane przez Polskę ograniczenie dotyczące możliwości odliczenia 50% podatku VAT...

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny z uwagą przyglądać się od kogo otrzymują faktury VAT. W ostatnio wydanym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego odmówiono prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez...